Tekninen lautakunta päätti useiden kulttuuritilojen vuokrauksista

Tekninen lautakunta kokoontui 4.11. Kokouksessa päätettiin muun muassa kulttuuritoiminnan tarpeisiin vuokrattavista tiloista.

Tuomelan koulukäytöstä poistuneesta koulurakennuksen osalta päätettiin hyväksyä aiesopimus tilat omistavan Vantaan tilakeskuksen ja Kulttuurituomela -hankkeen välillä (asia 11). Kulttuurituomela on hanke, jossa vuokraustoiminta perustuisi tilajakamona toimivaan vuokralaisten hallitsemaan osuuskuntaan. Vastaavanlaisia tilajakamo -osuuskuntia toimii mm. Helsingissä. Tilajakamo -osuuskunta vuokraa kaupungilta vuokraamansa kiinteistön tiloja edelleen pienempinä kokonaisuuksina pienille toimijoille, kuten taiteilijoille, yhdistyksille ja pienyrityksille.

Tekninen lautakunta käsitteli Tuomelan koulurakennuksen vuokraamista ensi kerran viime elokuussa. Asia kuitenkin palautettiin uudelleen valmisteluun sillä saatteella, että vuokralaisen valintakriteereissä tulisi huomioida paikallinen kulttuuri- ja yritystoiminta. Koulurakennuksen käytön tulee tukea ympäröivää yhteisöä ja mahdollistaa myös tiloissa pitkään toimineen musiikkiopiston toiminnan jatkuminen. Varsinaisen vuokrakauden arvioidaan alkavan ensi vuoden 2021 alusta. Kaupunki pyrkii kattamaan kohteen vuokratuloilla kohteesta aiheutuvat ylläpitokustannukset.

Lautakunta päätti myös vuokrata Lastenkulttuurikeskus Pessin toimintaan tilat Vernissakatu 4:stä Vantaan Jokiniemestä (asia 10). Vuokrattaviin tiloihin tehdään ennen vuokrakauden alkamista muutostöitä, jotka mahdollistavat tilojen käytön lasten kulttuuritoimintaan. Vuokrakausi alkaa 1.4.2021.

Kulttuuritiloja päätettiin vuokrata myös Tikkurilan Silkin kiinteistöstä, sen omistamalta Renor Oy:ltä, teatteritoimintaa varten. Kaupunki vuokraa tilat edelleen Tanssiteatteri Raatikon ja Teatteri Vantaan käyttöön (asiat 12 ja 13).

Tikkurilan jokiranta – kohti keidasta

Tikkurilan jokiranta on uudistunut viime vuosina osa kerrallaan. Padon purku oli merkittävä askel, samoin muun muassa viime kesänä valmistunut uusi Åvikin leikkipuisto. Ensi vuonna rakennetaan Tikkurilanrannan itäosaa. Tekninen lautakunta hyväksyi kokouksessaan sen puistosuunnitelman (asia 21).

Suunnitelma perustuu Tikkurilan jokirannan maisema-arkkitehtuurikilpailun voittaneeseen ehdotukseen ”Keidas” sekä kilpailun jatkotyönä laadittuun Tikkurilan jokirannan yleissuunnitelmaan. Jokirannan suunnittelun keskeisenä tavoitteena on rantojen helppo saavutettavuus ja oleskelupaikkojen tuominen veden ääreen. Rannat kytketään saumattomasti laajempaan puistokokonaisuuteen siten, että rantareittien verkosto kulkee molempia rantoja pitkin.

Puistoaluetta laajennetaan osin vesialuetta täyttämällä. Rannan uudet oleskelualueet rakennetaan vesirajaan porrastaen ja maastoa luiskaten. Nykyistä rantapuustoa säilytetään alueen länsiosassa mahdollisimman paljon. Uusi rantaviivaa seuraileva kulkuyhteys toteutetaan Heurekansillan ja ratasillan alitse. Se yhdistää alueen edelleen Vernissan pihaan ja Tikkurilankosken rantoihin. Yhteys asemalta Heurekalle parannetaan ja suunnitellaan Tiedeakseli-teeman mukaisesti. Portaat Tikkurilantien ylittävälle kulkusillalle uusitaan ja niiden yhteyteen rakennetaan luiskayhteys, joka mahdollistaa jatkossa myös esteettömän kulun Heurekalle. Tiedeakseliteema näkyy aukion materiaaleissa, rakenteissa ja erikoisvalaistuksessa.

Lisäksi päätettiin muun muassa:

• valita kosteusteknisten ja sisäilmaston kuntotutkimus- ja asiantuntijapalvelujen palveluntuottajiksi Ramboll Finland Oy, Sweco Asiantuntijapalvelut Oy, FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy sekä Vahanen Rakennusfysiikka Oy kahden vuoden pituiselle sopimuskaudelle (asia 7)
• hyväksyä kiinteistönhoitosopimus Vantaan kaupungin ja Vantaan tilapalvelut Vantti Oy:n välillä (asia 8)
• valita Destia Oy urakoitsijaksi Vantaan kaupungin siltojen hoitourakkaan vuosille 2021–2024 (asia 17)
• valita Vantaan ratikan katusuunnittelutyön tekijäksi välillä lentoasema-Tikkurila Sweco Infra & Rail Oy (asia 20). Vantaan ratikan tarkempi suunnittelu käynnistyy katusuunnitelmilla ja alustavilla rakennussuunnitelmilla. Ratikkalinjan suunnittelu kilpailutetaan kolmessa maantieteellisessä osassa, joista nyt käsiteltiin yksi osuus.
• hyväksyä Luhtitien katusuunnitelmat (asiat 18 ja 19).

Kaikki muut asiat päätettiin esitysten mukaan, paitsi pysäköintiä käsittelevät asiat 5 (Pysäköinnin kehittäminen Vantaalla 2020-2025) ja 15 (Yleisen pysäköinnin maksut), jotka palautettiin uudelleen valmisteluun.

Esityslista kokonaisuudessaan Vantaan sähköisessä päätösarkistossa: http://paatokset.vantaa.fiJulkaistu: 4.11.2020 
(muokattu: )