Ympäristölautakunta hyväksyi ensi vuoden talousarvioesityksen osaltaan

Ympäristölautakunta käsitteli vuoden 2021 talousarvioesitystä kokouksessaan 10.9. Ympäristölautakunnan alaiseen toimintaan Vantaalla kuuluu ympäristökeskus, joka huolehtii kunnalle kuuluvista lakisääteisistä ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon tehtävistä, koordinoi ympäristö- ja ilmastotyötä ja kehittää ympäristöjohtamista. Ympäristökeskuksen tehtävänä on edistää ihmisten elinympäristön terveellisyyttä ja viihtyisyyttä sekä huolehtia luonnon- ja ympäristönsuojelun sekä ilmastotavoitteiden toteutumisesta Vantaalla. Ympäristökeskuksen toiminnan kuluihin on ensi vuodelle budjetoitu 3,9 miljoonaa ja tuloja arvioidaan saatavan noin 700 000 euroa.

Ympäristölautakunta teki tekstilisäyksiä talousarvioesitykseen. Tekstilisäykset koskivat taloyhtiöiden alueellisen energiatehokkuusyhteistyön toimintamallin pilotointia Koivukylässä ja Myyrmäessä, Ilmastovahti-työkalun hyödyntämistä myös kiertotalouden edistymisen mittaamiseen, vapaaehtoispohjalta toimivan lähiluontokummitoiminnan käynnistymisen selvittämistä sekä sitä, että ympäristökeskuksen tulee osaltaan huolehtia metsähakkuiden ajoittumisesta lintujen pesintäajan ulkopuolelle.

Talousarvion käsittely jatkuu kaupunginjohtajan esityksestä kaupunginvaltuustossa.

Kaupunkiympäristön toimialan talousarvioesityksestä lisää ennakkotiedotteessa.

Tutustu talousarvioesitykseen v. 2021 ja taloussuunnitelmaan v. 2022-2024

Kaikki asiat päätettiin esitysten mukaisesti, ja talousarvioesitys edellä mainituin lisäyksin.

Esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 10.9.2020 
(muokattu: )