Teknisessä lautakunnassa Vantaan metsien hoidon kymmenvuotissuunnitelmia

Tekninen lautakunta kokoustaa ensi keskiviikkona 13.5. Lautakunta käsittelee tuolloin muun muassa Myyrmäen ja Aviapoliksen sekä Tikkurilan, Koivukylän ja Korson suuralueiden metsäsuunnitelmia.

Metsäsuunnitelmissa linjataan kaupungin metsien tarvittavat hakkuut ja muut metsänhoitotyöt seuraavan kymmenen vuoden aikana. Kaupungin omistamilla metsillä ei Vantaalla ole taloudellisia tuottotavoitteita vaan niitä hoidetaan virkistyskäytön näkökulmasta. Suunnitelmissa esitetään tarvittavia hoitotoimenpiteitä, jotta metsät kehittyisivät virkistyskäytön ja maiseman kannalta toivottuun suuntaan.

Metsänhoidossa aikajänne on pitkä, tehtävällä toimenpiteellä vaikutetaan puuston kehitykseen ja ominaisuuksiin kymmenien vuosien päähän. Arvokkaiden luontokohteiden ja luonnon monimuotoisuuden säilyminen turvataan toimenpiteiden hyvällä suunnittelulla ja ohjeistuksella.

Tikkurilan, Koivukylän ja Korson suuralueilla on yhteensä 940 hehtaarin verran kaupungin omistamia metsäisiä viheralueita. Laajempia yhtenäisiä metsäalueita ovat Simonkylän metsä, Ilolassa Epinkoskenpuiston ja Satupuiston metsäalue, Matarissa Kiertotähdenpuisto ja Tervahaudanmetsä sekä Matarinkosken pohjoispuolella Matarinpuisto, Päiväkummussa Päiväkummunrannan ja Tapionrannan metsäalueet ja Leppäkorvessa Metsolansuo. Myös Vierumäen ja Vallinojan alueilla on laajempia yhtenäisiä metsäalueita. Lisäksi suunnitelmaan kuuluu kymmeniä pienempiä, paikallisesti merkittäviä puisto- ja lähivirkistysmetsiä.

Kymmenvuotiskaudella metsänhoidollisia hakkuita on esitetty kaikkiaan 112 hehtaaria mikä on 12 % suunnitelman pinta-alasta. Kaikki esitetyt hakkuut ovat harvennus- tai poimintahakkuita eli metsän peitteisyys säilyy. Harvennushakkuussa puustoa harvennetaan kauttaaltaan poistaen keskimäärin kolmannes puustosta. Tiheitä ryhmiä harventamalla hyväkuntoiset puut saavat kasvutilaa. Metsänhoidolliset hakkuualueet kartalla: Tikkurilan, Koivukylän ja Korson suuralueilla.

Myyrmäen ja Aviapoliksen suuralueilla on kaupungin omistamia metsäalueita yhteensä 760 hehtaaria. Suunnitelma-alueella laajempia yhtenäisiä metsäalueita ovat Linnaistenmetsä, Raappavuoren metsäalue Varistossa, Askiston länsipuolen metsäalue, Vaskivuoren metsäalue, Petikon alueen metsät ja Mustikkasuonkalliot Ylästössä. Suunnitelma-alueella on paljon myös pienempiä asemakaavojen mukaisia puisto- ja lähivirkistysmetsiä.

Metsänhoidollisia hakkuita on näille alueille esitetty kaikkiaan 91 hehtaaria eli 12 % suunnitelman pinta-alasta. Puuston hakkuumäärä on huomattavasti pienempi kuin puuston kasvu. Harvennushakkuita on esitetty 56 ha, joista 10 ha on nuorten metsien ensiharvennuksia. Metsänhoidolliset hakkuualueet kartalla: Askisto ja Petikko, Martinlaakso, Myyrmäki, Kaivoksela ja Vantaanlaakso, Linnainen, Hämeenkylä, Hämevaara, Varisto, Vapaala sekä Ylästö, Viinikkala ja Pakkala.

Lautakunnassa on jo aiemmin, vuonna 2017, hyväksytty Hakunilan ja Kivistön suuralueiden metsäsuunnitelmat. Niihin, sekä Aviapoliksen ja Myyrmäen alueiden metsäsuunnitelmiin pääset tutustumaan kartta.vantaa.fi -palvelussa kohdasta Aineistot -> Luonto ja ympäristö -> Uusi metsäsuunnitelma. Yksittäistä rajattua metsäaluetta klikkaamalla saa näkyviin alueelle tehdyn suunnitelman. Tikkurilan, Koivukylän ja Korson alueiden suunnitelmia päivitetään palveluun parhaillaan.

Lautakunnan käsittelyssä lisäksi:

  • Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan osavuosikatsaus (asia 5)
  • Patotien päiväkoti, tarveselvityksen hyväksyminen (asia 6)
  • Maatutkimuksen tukikohta - Koisotie 7, tarveselvityksen ja hankesuunnitelman hyväksyminen (asia 7)
  • Koulu- ja päiväkotipaviljonkien suunnitelmien hyväksyminen Veromäen ja Sanomalan koulupaviljonkien sekä Rajakylän päiväkotipaviljongin osalta (asiat 8-10).
  • Kotihoidon pysäköintitunnuksen myöntämisen periaatteet (asia 13)
  • Vuonna 2021 toteutettavat pienet liikenneturvallisuuskohteet, kuten korotetut suojatiet (asia 14).

Esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 8.5.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter