Tulevat sairaanhoitajat käytännön harjoittelussa akuuttigeriatrisessa yksikössä Vantaan sairaalassa

Opiskelijakavereiden tuki on tärkeää, totevat Mertsi Blomerus, Marita Nummelin ja Venla Lahtinen. Edessä opiskelijoiden ohjaajana toimiva sairaanhoitaja Maria Grönthal-Tengen.

Diakonia-ammattikorkeakoulun (DIAK) sairaanhoitajaopiskelijat kokeilivat Vantaan sairaalassa uudenlaista moduuliharjoittelua. Opiskelijat tulevat harjoitteluun ryhmänä.

Opiskelijat saavat ottaa vastuuta potilaan hyvinvoinnista ohjaajan seuratessa taustalla. Heiltä vaaditaan oma-aloitteisuutta ja rohkeutta. Käytännön työn tekeminen ja vastuun ottaminen opettavat tulevaan ammattiin sairaanhoitajana.

Vantaan sairaalan geriatrisessa akuuttiyksikössä (AKOS) on toteutettu Ruotsista tullutta mallia, jossa sairaanhoitajaopiskelijat tulevat työharjoitteluun ryhmänä. Tässä moduuliharjoittelussa yksilöohjauksen sijaan ohjataan opiskelijatiimiä.

- Vastuullamme on yksi tai useampi huone, jonka potilaita hoidamme kokonaisvaltaisesti työvuoromme ajan. Välillä pohdimme yhdessä, kuinka toimia jossakin tilanteessa, Venla Lahtinen kertoo.

- On mukavaa, kun muita opiskelijoita voi pyytää auttamaan, opiskelijakaverit rinnalla ovat tärkeitä, Saija Kallinen lisää.

Harjoittelu tukee monipuolista osaamista

Moduuliharjoittelun tarkoituksena on edistää opiskelijoiden tiimityöskentelytaitoja, moniammatillista osaamista ja vertaisoppimis- ja -arviointitaitoja. Onnistuneessa moduuliharjoittelussa tuetaan ja mahdollistetaan opiskelijoiden siirtyminen sairaanhoitajan ammattirooliin.

Opiskelija Mertsi Blomerus kertoo, että harjoittelu on ollut sellaista kuin hän kuvitteli etukäteen, mutta vastuuta on annettu opiskelijoille enemmän kuin hän osasi odottaa.

- Mieleenpainuvin kokemus tästä harjoittelusta on tilanne, jossa kun pääsin poistamaan tahdistimen potilaalta, Mertsi kertoo.

He kaikki kolme ovat osa 12:ta hengen opiskelijaryhmää, joka on tullut moduuliharjoitteluun Vantaan sairaalan geriatrisille akuuttiosastoille DIAK:sta. Moduuliharjoittelu toteutettiin syksyllä ensimmäistä kertaa. Ryhmässä toteutetusta harjoittelusta on hyötyä opiskelijoille, heidän ohjaajille sekä potilaille.

Ohjaajalla on iso vastuu minkälaisen kuvan hän antaa opiskelijalle

Opiskelijoiden ohjaajana toimii sairaanhoitaja Maria Grönthal-Tengen.

– Koen että onnistuneessa opiskelijaohjauksessa pystyn ohjaajan roolissa antamaan omaa hoitotyön asiantuntijuutta opiskelijoille. Pääsen vaikuttamaan siihen, millaisia ovat tulevaisuuden sairaanhoitajat. Hoitotyössä on tärkeää eettisyys, erityisesti potilaslähtöisyys ja se, miten kohtaan potilaan. Onnistunut moduuliharjoittelu antaa paljon niin opiskelijoille, kuin koko työyhteisölle, hän toteaa.

Moniammatillisesta tiimistä tukea työhön

Osastolla potilaan hoitoon osallistuu moniammatillinen tiimi, johon kuuluu lääkäri, hoitajia, terapeutteja ja sosiaalityöntekijöitä.

- Koen tämän erittäin tärkeäksi, etten joudu työssäni olemaan yksin. Vierelläni on aina osaava, taitava ja työstään innostunut tiimi. Ikäihminen saa hyvää ja asiantuntevaa hoitoa tiimiltä, joka on kiinnostunut juuri ikääntyneiden potilaiden hoidosta, Maria kertoo.

- Tämä on erinomainen työpaikka niin vastavalmistuneelle sairaanhoitajalle, kuin jo pidempään sairaanhoitajan ammatissa työskennelle sairaanhoitajalle. Osastollamme hoidetaan ensisijaisesti kiireellistä arviointia tai lyhytaikaista hoitoa tarvitsevia ikääntyneitä potilaita, jotka eivät ole erikoissairaanhoidon tarpeessa.

- Potilaan hoitoa ja kuntoutumista arvioidaan päivittäin lääkärinkierrolla. Potilaalle nimetään omahoitaja, joka työvuorossa ollessaan pääosin vastaa potilaan hoitotyöstä sairaalassaolon aikana.

- Työni täällä on erittäin mielenkiintoista. Yksikään työpäivä ei ole samanlainen, koska potilaiden hoitojaksojen syyt ovat hyvin erilaisia. Näiden syiden selvittely vaatii sairaanhoitajalta laajaa osaamista ja mielenkiintoa. Työssäni pääsen myös jatkuvasti kehittämään omaa ammattitaitoani ja kouluttautumaan lisää, Maria summaa.

Julkaistu: 13.2.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter