Tikkurilan uusi toimitalo

Havainnekuva Kielotie 13 hybridirakennuksesta

Näkymä Kielotien suunnasta. Suunnitteluvaiheen havainnekuva ei kaiklta osin vastaa yksityiskohtaista lopputulosta. Kuva: Lehto Group, PESARK ja Sweco.

Tikkurilan keskustaan kohoaa monipuolinen kokonaisuus uutta toimistotilaa, asumista, katutason liike- ja palvelutilaa sekä maanalainen pysäköintilaitos. Vantaan kaupungin omistama kiinteistöyhtiö VTK Kiinteistöt Oy on valinnut hybridirakennushankkeen toteuttajaksi Lehto Tilat Oy:n.

Lehto Tilat Oy valittiin vastaamaan monitilatoimistorakennuksen suunnittelusta ja toteuttamisesta kokonaisvastuu-urakkana. Kilpailutus järjestettiin julkisena hankintana käyttäen neuvottelumenettelyä.

Hybridihanke koostuu kahdesta osakokonaisuudesta: VTK Kiinteistöt Oy:n omistukseen tulevasta monitilatoimistorakennuksesta sisältäen katutasokerroksen liiketilat, kaupungin käyttöön tulevat toimitilat ja maanalaisen pysäköintilaitoksen sekä Lehdon omaan lukuunsa toteutettavasta asuntorakentamisesta. Asuntorakentaminen sijoittuu kruunuksi toimitilarakennuksen päälle.

Hankkeen keskeinen sijainti Tikkurilan keskustassa, aivan kaupungintalon vieressä, asettaa sille korkeat vaatimukset niin arkkitehtuurin kuin toiminnallisuudenkin suhteen. Lehto Tilat Oy:n suunnitelma ”Koralli” edustaa nykyisestä poikkeavaa muotokieltä ja muodostaa omaleimaisen, näyttävän kokonaisuuden. Keskiössä ovat olleet myös ympäristötavoitteet.

Hybridirakennuksena toteutettava Kielotie 13:n kortteli elävöittää Tikkurilan kaupunkikeskustaa muun muassa rakennuksen kutsuvan kivijalan ja pohjakerroksen ansiosta, ja liittää tulevat rakennukset ja niiden toiminnot onnistuneesti muuhun kävelykeskustaan. Rakennuksen energiatehokkuus on korkeinta A-luokkaa ja sen hiilijalanjälkeä tavoitellaan keskimääräiseen uudisrakennukseen nähden jopa 55 prosenttia pienemmäksi muun muassa materiaalivalinnoin ja energiaratkaisuin. Hankkeelle on tavoitteena hakea kansainvälisesti tunnustetun LEED-ympäristösertifioinnin korkein mahdollinen taso.

Uuteen toimitaloon suunnitellaan nykyaikaisia ja muuntojoustavia työtiloja vähintään 800 kaupungin työntekijälle, jotka tällä hetkellä työskentelevät useassa eri toimipisteessä.

Tämän hetken tavoiteaikataulun mukaan hanke olisi valmis 2025.

Ajankohtaista