Tikkuraitti

Tikkuraitista halutaan tehdä mahdollisimman hyvin kadun käyttäjiä palveleva kokonaisuus ja viihtyisä ympäristö.

Tikkuraitista halutaan tehdä mahdollisimman hyvin kadun käyttäjiä palveleva kokonaisuus ja viihtyisä ympäristö.

Suunnittelualue rajautuu idässä Kielotiehen ja lännessä Talvikkitiehen. Lisäksi suunnittelualueeseen kuuluu Orvokkitie Unikkotien ja Lehdokkitien välillä.

Vantaan kaupungin tekninen lautakunta käsitteli Tikkuraitin ja Orvokkitien yleissuunnitelmaa kokouksessaan 2.4.2019 ja päätti palauttaa yleissuunnitelman valmisteluun. Yleissuunnitelmaa päivitettiin ja tekninen lautakunta hyväksyi sen 11.6.2019. Vantaan kaupungin Kadut ja puistot -palvelualue on jatkanut Tikkuraitin ja Orvokkitien tarkempaa suunnittelua hallinnollisen katusuunnitelman teolla sekä yksityiskohtaisella kadun rakentamissuunnitelman teolla. Katusuunnitelma on hyväksytty Teknisessä lautakunnassa 05.11.2019. Suunnittelijana hankkeessa on Ramboll Finland Oy.

Tikkuraitin tarkemmat suunnitelmat on laadittu vuorovaikutuksessa alueen toimijoiden ja käyttäjien kanssa. Suunnitteluhankkeesta on järjestetty kaksi kaikille avointa yleisötilaisuutta. Tilaisuuksien kuvaukset löytyvät tältä sivulta kohdasta Aineistot.

  • Ensimmäisessä tilaisuudessa maanantaina 18.3.2019 klo 17:30 – 19:00 (Galleria K, Asematie 7, Vantaa) esittelimme Tikkuraitin yleissuunnitelman. Tilaisuudessa pyysimme palautetta yleissuunnitelmasta sekä kokemuksia ja näkemyksiä Tikkuraitin käyttäjiltä jatkosuunnittelun tueksi. Osallistujia tilaisuudessa oli 18 hlö.
  • Toisessa tilaisuudessa tiistaina 6.8.2019 klo 17.30-19.00 (Galleria K, Asematie 7, Vantaa) esiteltiin alustavia katusuunnitelmia. Osallistujia tilaisuudessa oli 31 hlö. Keskustelua tilaisuudessa herättivät mm. pyöräily sekä ajoneuvoliikenne Tikkuraitilla ja Orvokkitiellä.
  • Lisäksi Tikkuraitin yrittäjille ja kiinteistöjen edustajille tullaan järjestämään vielä erilliset tilaisuudet lähempänä rakentamisen aloittamisen ajankohtaa.

Tikkuraitin perusparantamisen on budjetoitu tällä hetkellä kaupungin investointiohjelmaan vuosille 2023-24.

Ajankohtaista