Tietoa sivustosta

Vantaa.fi-palvelun turvallisuus ja yksityisyyden suoja

Vantaa.fi-palvelussa kerätään automaattisesti alla kuvattuja tietoja kävijöistä. Kaupunki ei kerää kävijöistä tietoa kaupallisiin tarkoituksiin. Kaupunki ei myöskään myy tai muuten luovuta kerättyjä tietoja ulkopuolisille tahoille.

Evästeet

Sivustolla käytetään evästeitä (cookies) käyttäjäistunnon ylläpitämiseksi. Teknisiin evästeisiin ei kerätä eikä tallenneta käyttäjän henkilötietoja. Sivuja voi käyttää myös ilman evästeitä, mutta tällöin jotkin toiminnot, esimerkiksi tekstikoon suurentaminen sivun yläosassa olevilla painikkeilla eivät toimi. Sivustolle upotetut kolmannen osapuolen sosiaalisen median sovellukset saattavat kerätä käyttäjätietoja. Evästeet on mahdollista ottaa pois käytöstä, poistaminen tapahtuu selaimen asetuksista.

Kävijäseuranta

Vantaa.fi-palvelun kehittämistä varten Google Analytics- ja Siteimprove-palveluiden avulla kerätään yleisiä tilastollisia tietoja sivujen käytöstä. Tällaisia tietoja ovat kävijämäärät, käyttömaa, käyttöaika ja käytetty selain sekä sisällöt, joissa kävijä on vieraillut ja miltä sivulta kävijä on siirtynyt palveluun. Anonymisoidun IP-osoitetiedon avulla kävijä yksilöidään, mutta näiden tietojen perusteella kävijää ei voi yhdistää luonnolliseen henkilöön. Tilastotiedot ovat vantaa.fi-verkkosivuston ylläpitäjien käytettävissä. Siteimprove-palvelun käytön tarkoituksena on parantaa sivuston saavutettavuutta.

Google Analytics ja Siteimprove keräävät tietoa kävijöistä JavaScript-koodin avulla.
Informointiasiakirja Siteimprove

Informointiasiakirjat

Informointiasiakirjat antavat tietoa siitä, miten Vantaan kaupunki käsittelee henkilötietoja palveluiden yhteydessä.

Informointiasiakirjat

Käyttäjätutkimukset

Vantaa.fi-palvelusta tehdään vuosittain käyttäjätutkimus, josta saatua palautetta hyödynnetään sivuston kehittämisessä.

Saavutettavuus

Vantaa.fi-verkkosivusto ei ole vielä kaikilta osin saavutettavuusvaatimusten mukainen. Saavutettavuusselosteessa kuvataan, miltä osin sivusto ei täytä kriittisiä saavutettavuusvaatimuksia.

Saavutettavuusseloste

Palautteiden käsittely

Kaupungin palautepalvelun tai sähköpostin kautta lähetetyt viestit käsitellään kuten muutkin viranomaisille lähetetyt kirjeet. Palautepalvelun kautta lähetetyt viestit ohjautuvat toimialojen palautevastaaville.

Jokaiseen palautteeseen voi halutessaan saada vastauksen sähköisesti. Palautteisiin pyritään vastaamaan seitsemän arkipäivän sisällä.

Älä mainitse palautteessa henkilötunnusta, pankkitilin numeroa tai varallisuutta koskeva tietoa tai muuta arkaluontoista tietoa esimerkiksi terveydentilaa koskevaa.

Sähköinen viesti toimitetaan palautevastaavalta viranomaiselle lähettäjän omalla vastuulla (laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 24.1.2003/13, 8 §). Jos asiakirjan toimittamiselle on asetettu määräaika, lähettäjän on huolehdittava siitä, että asiakirja saapuu viranomaiselle määräajassa (hallintolaki 6.6.2003/434, 17 §). Tämän vuoksi palauteviestinä ei tule lähettää esimerkiksi lakisääteisiä muistutuksia, kanteluja, oikaisuvaatimuksia päätöksiin tai potilasvahinkoasioita.

Palautetiedon julkisuus määritellään viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 1999/621) tai mahdollisen erityislain nojalla. Viestiä lähetettäessä tulee muistaa, että viranomaiselle asian käsittelyä varten tai muuten sen toimialaan tai tehtäviin kuuluvassa asiassa toimitettu asiakirja tulee julkiseksi, kun viranomainen on sen saanut, jollei asiakirjan julkisuudesta taikka salassapidosta tai muusta tietojen saantia koskevasta rajoituksesta laissa säädetä.

Linkitykset

Vantaan kaupunki omistaa tekijänoikeudet kaupungin verkkosivustoon ja sen sisältämään aineistoon. Kaupungin internetsivulle tuovan linkin voi sijoittaa ei-kaupalliseen tarkoitukseen tehdylle sivulle edellyttäen, että linkityksessä noudatetaan tekijänoikeuksia koskevia määräyksiä.

Rss-syötteet

Vantaa.fi-sivuston uutisista voi tilata rss-syötteen sähköpostiin, nettiselaimeen tai erilliseen syötteitä lukevaan sovellukseen. Rss-syöte tilataan vantaa.fi-sivustolta klikkaamalla rss-ikoneita. Syötteen sisältö vaihtelee sen mukaan, mistä uutisosiosta se tilataan.

Tekijät ja vastuu sisällöstä

Vantaan kaupungin viestintä vastaa vantaa.fi-sivuston sisällöistä. Viestintä ja toimialat päivittävät vastuullaan olevien sivujen sisältöä. Sivuilla olevat tiedot pyritään pitämään mahdollisimman ajantasaisina ja virheettöminä. Muun muassa teknisistä syistä sivuilla olevan tiedon oikeellisuutta ja ajantasaisuutta ei kuitenkaan voida taata kaikissa tilanteissa.

Vantaan kaupunki ei vastaa mahdollisten virheellisten tietojen käytön aiheuttamista vahingoista, kustannuksista tai haitoista.

Verkkoviestinnän vastuuhenkilöt

Vantaa.fi-sivuston vastaava päätoimittaja on viestintäjohtaja Mari Kalmari.

  • kasvatuksen ja oppimisen toimialan viestintäpäällikkö Kaisu Tolvanen
  • kaupunkistrategia ja johdon toimialan viestintäpäällikkö Laura Klefbohm
  • kaupunkiympäristön toimialan viestintäpäällikkö Milla Hamari
  • kaupunkikulttuurin toimialan viestintäpäällikkö Lauri Majuri
  • sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan viestintäpäällikkö Petri Kosonen

Viestinnän yhteystiedot

Tulossa: beta.vantaa.fi on kehitysvaiheessa oleva tuleva vantaa.fi-sivusto, tutustu!

Ajankohtaista

Twitter