Päivätoiminta

Koronaepidemian vuoksi vanhus- ja vammaispalveluissa suojellaan vanhuksia ja perussairauksista kärsiviä tartunnoilta. Tästä johtuen joitakin toimintoja supistetaan tai suljetaan tartuntatautilain nojalla.

Supistukset antavat myös paremmat mahdollisuudet henkilöstön siirtyä normaalitoiminnasta kriittisiin toimintoihin. Supistukset koskevat muun muassa vammaisten päivätoimintaa, ja ne tulevat voimaan asteittain.

Vammaispalvelulain mukaista päivätoimintaa tarjotaan vaikeavammaiselle työkyvyttömälle 16–65 -vuotiaalle henkilölle, jonka toimintarajoite on niin vaikea, että se estää häntä osallistumaan sosiaalihuoltolain mukaiseen työtoimintaan. Toimintakyky voi olla voimakkaasti alentunut esimerkiksi aivovamman tai useamman eri vamman tai sairauden seurauksena.

Päivätoiminta suunnitellaan yhdessä ryhmässä käyvien asiakkaiden kanssa. Toimintoina on muun muassa leivontaa, musiikkia ja luovaa toimintaa. Sen lisäksi teemme retkiä pääkaupunkiseudulla. Ryhmässä käyviltä asiakkailta odotetaan sitoutumista ryhmän toimintaan ja tavoitteisiin.

Vammaispalvelulain mukaista päivätoimintaa järjestetään Malminiityn toimintakeskuksessa maanantaisin ja tiistaisin klo 14.00 – 16.30.

Lisätietoja vammaispalvelulain mukaisen päivätoiminnan mahdollisuuksista ja päivätoimintaan hakemisesta saa muun muassa päivätoiminnan ohjaajilta, vammaisten asiakasohjauksesta ja päivätoiminnan päälliköltä.

Ajankohtaista


Twitter