Omaishoidon tuki

Usein kysytyt kysymykset koronatilanteessa - Omaishoito

Ohjeita omaishoidon tuen asiakkaille koronaviruksen aiheuttamassa tilanteessa 20.3.2020

Omaishoitoperheitä ei jätetä yksin koronaviruksen aiheuttaman poikkeusolojen aikana. Vammaisten asiakasohjausyksikön henkilökunta auttaa tarvittaessa omaishoidon tuen asioissa.

  • Omaishoidon tuki maksetaan normaalina maksupäivänä koronavirusepidemiasta huolimatta.
  • Omaishoidon tuen lakisääteiset vapaapäivät pyritään järjestämään mahdollisuuksien mukaan myös poikkeusolojen aikana, vapaapäivämuotoa voi halutessaan vaihtaa.

Vammaisneuvonta palvelee numerossa 09 839 24682 arkisin klo 9-15, vammaisneuvonta@vantaa.fi. Muina aikoina voi ottaa yhteyttä sosiaali- ja kriisipäivystykseen p. 09 839 24005.

Jos epäilet sairastuneesi/altistuneesi koronavirukseen, katso ensin Vantaan kaupungin yleiset ohjeet, kuinka tilanteessa tulee toimia.

Kotona asumista voi jatkaa, mikäli molempien vointi sen sallii ja pärjäätte kotihoito-ohjeilla. Omaishoitajan sairastuessa omaishoidettavalle järjestää asianmukainen hoito. Tilanne arvioidaan yksilöllisesti.

. . .

Vammaisen, pitkäaikaissairaan tai ikääntyneen henkilön kotona hoitamista varten voidaan myöntää omaishoidon tukea. Tukeen kuuluu hoitajalle maksettava hoitopalkkio sekä palveluita, joilla turvataan hoitajalle myös vapaa-aikaa hoitotyöstä. Rahallinen tuki on hoitajalle verotettavaa ja osalle myös eläketurvaan oikeuttavaa tuloa. Omaishoidon tuki myönnetään palvelutarpeen selvittämisen perusteella ja siitä tehdään päätös.

Vammaisten omaishoitoperheiden sekä lasten ja aikuisten omaishoitoperheiden asiat hoidetaan vammaispalveluissa. Hakeminen tapahtuu omaishoidon tuen hakemuslomakkeella. Lomakkeita on saatavilla myös Vantaa-infossa ja vammaispalvelujen toimistolla. Hakemus palautetaan vammaisten asiakasohjauksen toimistoon: Vantaan kaupunki / Sosiaali- ja terveystoimi,
Vammaisten asiakasohjausyksikkö, PL 2712, 01030 Vantaan kaupunki

Ajankohtaista