Potilaalle

Tiedote 1.6.2021

Vantaan sairaalan vierailukäytännöt 1.6.2021 alkaen mahdollistavat läheisten tapaamisen turvallisesti. Tutustuthan oheiseen ohjeeseen ennen sairaalaan saapumista. Sairaalaan ei tule saapua vierailulle, jos on hengitystieinfektio-oireita. Jokainen vierailija turvaa omalla toiminnallaan omaisensa ja muiden sairaalan potilaiden terveyden. Pidetään yhdessä huolta toisistamme.

Vierailukäytännöt Vantaan sairaalassa 1.6.2021 alkaen, pdf

Sairaalan yleiset potilasohjeet

Sairaalaan tulopäivänä tapaatte hoitajan, joka kertoo osaston toiminnasta ja rutiineista. Saatte tällöin henkilötietorannekkeen, joka tulee olla ranteessa koko sairaalassaoloajan.

Mahdollisimman kokonaisvaltaisen hoidon turvaamiseksi pyydämme teiltä luvan aiempiin sairaus- ja hoitojaksoihin liittyvien tietojen katseluun sekä luovuttamiseen sosiaali- ja terveystoimen ulkopuolelle.

Sairaalassa oloaikana on tärkeää saada tiedot käytössänne olevasta lääkityksestä. Pyydämme teitä myös toimittamaan maksukaton saavuttamisesta kertovan vapaakortin sekä mahdolliset ajanvaraus- tai poliklinikkakortit. Mahdollisuuksien mukaan pyydämme toimittamaan kotoa henkilökohtaiset apu- ja hygieniavälineet sekä sisäkengät. Muiden omien tavaroiden tuomista pyydetään välttämään hygieniasyistä.

Rahat, arvoesineet yms. on hyvä pyytää omaisia viemään pois osastolta. Sairaala ei vastaa kadonneista tavaroista.

Hygieniaohje

Mikrobien leviämisen kannalta tärkein torjuntakeino on hyvä käsihygienia eli käsien pesu ja käsihuuhteen käyttö aina huoneeseen tultaessa ja sieltä poistuttaessa. Käsikorut jätetään mielellään kotiin.

Osaston henkilökunta

Osastoilla toiminnasta vastaavat osastonlääkäri ja osastonhoitaja. Teille nimetään myös omahoitaja eli päivittäisestä hoidostanne vastaavat kulloinkin työvuorossa olevat hoitajat. Toimistotöistä huolehtivat osastonsihteerit ja tilojen puhtaudesta laitoshuoltajat. Kaikilta heiltä voitte hakea apua mieltänne askarruttaviin kysymyksiin. Sairaalan moniammatilliseen henkilökuntaan kuuluu myös fysio-, toiminta- ja puheterapeutteja, sairaalapastori, sosiaalityöntekijöitä sekä jalkahoitaja. Heihin saatte yhteyden osaston henkilökunnan tai osastoesitteessä olevien yhteystietojen avulla.

Ruokailut

Potilaat ruokailevat mahdollisuuksien mukaan yhteisissä tiloissa.
Potilaille tilataan ravintokeskuksesta tarvittavat ateriat ja erikoisruokavaliot.

Katriinan sairaalan ruokailuajat ovat (noin):
aamiainen klo 7.45, lounas klo 11.30, päiväkahvi klo 14.30, päivällinen klo 16.45 ja iltapala klo 19.30.

Peijaksen sairaalan yhteydessä olevien geriatristen akuuttiosastojen ruokailuajat ovat (noin):
aamiainen klo 8, lounas klo 12, päiväkahvi klo 14, päivällinen klo 16, iltapala klo 19–19.30.

Tarvittaessa potilaiden riittävä ravitsemus turvataan myöhäisiltapalalla klo 21–22.

Vierailuajat

Vierailuaika Katriinan sairaalassa on klo 13-19 ja Peijaksessa geriatrisessa akuuttiyksikössä klo 14-18.30. Erityistilanteissa voi läheisen henkilön vierailusta muina aikoina sopia erikseen osastolla hoitajien kanssa.

Tupakointi – savuton Vantaa – savuton sairaala

Vantaan sairaalan toiminnan tavoitteena on tarjota potilaille, henkilökunnalle ja vierailijoille savuton, terveellisempi ja viihtyisämpi hoito-, työ- ja vierailuympäristö.

Tupakointi on sallittu ainoastaan siihen osoitetuilla paikoilla ulkotiloissa ja ehdottomasti kielletty muissa paikoissa. Kaikilla sairaalan potilailla on mahdollisuus nikotiinikorvaushoitoon sairaalassaoloaikanaan.

Päihteiden tuominen sairaalaan on ehdottomasti kielletty.

Potilasasiamies

Sosiaali- ja terveystoimen potilasasiamieheen saa tarvittaessa yhteyttä numerosta 09 8392 2537.

Palaute

Jokaisella osastolla on palautelaatikko, johon toivotaan hoitoa ja kohtelua koskevaa palautetta. Palaute käsitellään luottamuksellisesti henkilökunnan yhteisissä kokouksissa. Tarvittaessa otamme teihin palautteen johdosta yhteyttä.

Halutessanne voitte antaa myös kirjallista palautetta. Osastoilla on palautepostilaatikot, joiden yhteydessä on palautelomakkeita. Palaute käsitellään luottamuksellisesti henkilökunnan yhteisissä kokouksissa. Tarvittaessa otamme teihin palautteen johdosta yhteyttä.

Palautetta voi antaa myös sähköisesti.

Opetussairaala

Vantaan sairaala toimii opetussairaalana. Sairaalatyössä on mukana eri ammattien opiskelijoita suorittamassa opintoihin liittyviä käytännön opiskelujaksoja. Työharjoittelijat työskentelevät vakituisten työntekijöiden vastuulla.

Salassapitovelvollisuus

Sairaalan henkilökuntaa sitoo salassapito- ja vaitiolovelvollisuus kaikissa terveyttänne ja hoitoanne sekä henkilökohtaisia asioitanne koskevissa asioissa. Toivottavaa on, että myös potilaat ja omaiset pitäisivät luottamuksellisina tietoonsa tulleet muita potilaita koskevat asiat.

Neuvonta

Katriinan sairaalassa neuvontaa hoitaa Vantin vartija. Neuvonnan vieressä on vierailijoiden päällysvaatteita varten lukittavat vaatesäilytyskaapit. Geriatrisen akuuttiyksikön neuvonta on avoinna arkisin klo 7-19 ja viikonloppuisin klo 11-19.

Kahvio

Kahvio sijaitsee sisääntuloaulan läheisyydessä. Katriinan sairaalan kahvio on avoinna ma-pe klo 9-18.30 ja la-su klo 12-17. Peijaksen sairaalan kahvio on auki arkisin klo 7.30-18.30 ja viikonloppuisin klo 11-17.

Kampaamo

Katriinan sairaalan aulassa toimii kampaamo, joka on avoinna arkisin klo 9-17.

Pankki ja laskujen maksu

Katriinan sairaalassa ei ole pankkiautomaattia. Lähin käteisautomaatti Kivistössä Alepan yhteydessä osoitteessa Kannistontie, 01700 Vantaa. Sairaalassa olon aikana laskuja voi maksaa esim. maksupalvelun kautta. Peijaksessa lähin käteisautomaatti sijaitsee Koivutorin ostokeskuksessa.

Puhelimet, kirjasto ja internet

Katriinan sairaalan B-talossa sijaitsevilla osastoilla (5, 6, 7 ja 8) ei ole potilaspaikkakohtaisia puhelimia. Omaa matkapuhelinta saa käyttää myös sairaalan sisätiloissa.

Vuodeosastoille tulee sanomalehtiä.Katriinan sairaalassa on potilaskirjasto sairaalan pääaulassa. Sairaalan vartija avaa pyydettäessä kirjaston oven. Kirjastossa on asiakaskäyttöön tarkoitettu maksuton nettipiste. Yhteiskäytössä olevan tietokoneen välimuisti on tietoturvallisuuden takia tärkeää tyhjentää pankkiasioiden hoitamisen jälkeen. Katriinassa toimii avoin langaton verkko internetin käyttöä varten. Peijaksessa ei ole käytössä potilaille tarkoitettua internetyhteyttä.

Asiakasmaksut

Asiakasmaksut laskutetaan kuukauden ensimmäisellä viikolla tai potilaan kotiutuessa. Lasku lähetetään potilaan kotiosoitteeseen. Haluttaessa lasku esim. asioidenhoitajalle siitä tulee sopia erikseen asiakasmaksutiimin kanssa. Asiakasmaksutiimistä voi tiedustella muitakin laskutukseen liittyviä asioita, esim. maksukatosta.

Vantaan sairaalan asiakasmaksupalvelut hoitaa Asiakasmaksutiimin palvelutoimisto, käyntiosoite (arkisin klo 9–14.30) Peltolantie 2 D, 2. krs, 01300 Vantaa. Puh. 043 848 6768 (ma–pe klo 9–13).

Lue lisää asiakasmaksuista täältä.

Posti

Katriinan sairaalan ulkopuolella pääoven vieressä ja Peijaksen sairaalan neuvonnassa on postilaatikko.

Radio ja televisio

Sairaalassa on keskusradio, jota voitte kuunnella kuulokkeilla omalta potilaspaikaltanne. Oman korvakuulokkeilla kuunneltavan soittimen voitte tuoda mukananne. Televisiota voi katsoa osastojen päivähuoneissa. Sairaalassa on myös joitakin televisioita, jotka voidaan tuoda potilashuoneeseen. Paloturvallisuuden vuoksi oman tv:n tuomisesta sairaalaan on aina neuvoteltava osaston henkilökunnan kanssa.

Tavara- ja vaatesäilytys

Jokainen potilas saa käyttöönsä lukollisen vaatekaapin potilashuoneesta. Sairaala ei vastaa arvoesineiden, kuten suurten rahasummien tai korujen, säilyttämisestä.

Löytötavarat

Sairaalaan unohtuneita tavaroita voi tiedustella osastolta tai sairaalan neuvonnasta.

Kotiin palatessa

Kotimatkaa varten teille tilataan ns. Kela-taksi sekä annetaan taksimatkaa varten tarvittava terveydenhuollon SV67 -todistus, joka teidän tulee säilyttää itsellänne. Kela-kortin esittämällä maksatte taksimatkasta ainoastaan omavastuuosuuden, joka on tällä hetkellä 25 euroa yhdensuuntaiselta matkalta.

Kun hoitonne sairaalassa on päättynyt, saatte postitse kotiin kirjallisen loppuarvion eli epikriisin, joka lähetetään myös jatkohoidostanne vastaavalle lääkärille.

Ajankohtaista