Vantaan sairaalan osastot ja yksiköt

Tiedote 23.12.2021

Vantaan sairaalan vierailukäytännöt mahdollistavat läheisten tapaamisen turvallisesti. Tutustuthan oheiseen ohjeeseen ennen sairaalaan saapumista. Sairaalaan ei tule saapua vierailulle, jos on hengitystieinfektio-oireita. Jokainen vierailija turvaa omalla toiminnallaan omaisensa ja muiden sairaalan potilaiden terveyden. Pidetään yhdessä huolta toisistamme.

Vierailukäytännöt Vantaan sairaalassa 1.11.2021 alkaen, pdf

Joulun vierailukäytännöt, pdf

Sairaalassa tutkitaan, hoidetaan ja kuntoutetaan vantaalaisia.

Vantaan sairaalaan kuuluvat:

  • Katriinan sairaala
  • Peijaksessa sijaitseva geriatrinen akuuttiyksikkö ja kotisairaala.
  • Koivukylän terveysasemalla sijaitseva kehitysvammapoliklinikka

Katriinan sairaalassa on:

  • 8 erilaisten sairauksien hoitoon perehtynyttä osastoa
  • päiväsairaala
  • geriatrinen vastaanotto
  • terapiayksikkö.

Peijaksessa sijaitsevaan geriatriseen akuuttiyksikköön kuuluu:

  • kaksi geriatrista arviointi- ja akuuttiosastoa
  • kotisairaala


Sairaalaan tullaan hoitoon lääkärin lähettämänä joko toisesta sairaalasta tai suoraan kotoa, muusta asuinpaikasta tai päivystyksestä. Tavoitteena on mahdollisimman lyhytaikainen sairaalahoito sekä kuntoutuminen ja kotiutuminen takaisin aiempaan asuinpaikkaan.

Sairaalan palvelut perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon eri ammattilaisten yhteistyöhön. Hoidosta vastaavalla henkilökunnalla on useiden erikoisalojen tietotaitoa. Päämääränä on edistää ja ylläpitää potilaiden toimintakykyä. Yksilöllinen hoito on sairaalassa tärkeä tavoite. Sairaalan toiminnassa kehitetään moniammatillista yhteistyötä.

Katriinan sairaalanosastot ja yksiköt

Akuuttigeriatriset osastot Peijaksen sairaalan tiloissa

Osasto 1

Potilaita koskevat tiedustelut: hoitohenkilökunta p. 043 8269 584
Osastonsihteeri, p. 050 3034 664
Osastonhoitaja p. 050 3122 129

Osastonlääkäriin yhteys osaston henkilökunnan kautta

Osasto on 25-paikkainen geriatrinen tutkimus- ja kuntoutusosasto. Hoidossa kiinnitetään erityistä huomiota lihasvoimaharjoitteluun, tasapainon parantamiseen ja hyvään ravitsemukseen.

Osasto 2

Potilaita koskevat tiedustelut: hoitohenkilökunta p. 040 8206 407
Osastonsihteeri: p. 050 3034 664
Osastonhoitaja p. 050 3122 067

Osastonlääkäriin yhteys osaston henkilökunnan kautta.

Osasto on erikoistunut hoitamaan ja kuntouttamaan erilaisia murtumapotilaita. Murtumapotilaiden hoitoon osallistuu myös ortopedi. Osastolla on 25 potilaspaikkaa.

Osasto 3

Potilaita koskevat tiedustelut: hoitohenkilökunta p. 040 8210 452
Osastonsihteeri: p. 050 3034 436
Osastonhoitaja p. 050 3121 992

Osasto on erikoistunut hoitamaan aivoverenkierron häiriöitä. Hoitotyössä korostuu kuntoutus, jossa potilaalla itsellään on aktiivinen rooli. Sairauden luonteelle on ominaista, että kuntoutukseen osallistuvat muun muassa toiminta- ja puheterapeutit. Osastolla on 25 potilaspaikkaa.

Osasto 4

Potilaita koskevat tiedustelut: hoitohenkilökunta p. 040 8210 785
Osastonsihteeri: p. 050 3034 436
Osastonhoitaja p. 050 3122 128

Osastonlääkäriin yhteys osaston henkilökunnan kautta

Osasto on erikoistunut haavapotilaiden hoitoon. Osaston yhteydessä toimii kaksi kertaa viikossa haavapoliklinikka, jossa haavanhoidon asiantuntijasairaanhoitaja ottaa vastaan osastolta kotiutuneita potilaita. Haavapotilaiden hoidossa on kerran viikossa mukana myös plastiikkakirurgian erikoislääkäri. Osastolla on 25 potilaspaikkaa.

Osasto 5

Potilaita koskevat tiedustelut: hoitohenkilökunta p. 043 8269 586
Osastonsihteeri: p. 050 3034 368
Osastonhoitaja p. 050 3122 127

Osastonlääkäriin yhteys osaston henkilökunnan kautta

Osasto on erikoistunut palliatiiviseen hoitoon ja saattohoitoon vakavissa sairauksissa, kuten esim. syöpäsairauksissa. Osastolla on 16 potilaspaikkaa.

Kaikilla osastoilla hoidetaan myös muista syistä kuntoutusta tai sairaalahoitoa tarvitsevia potilaita.

Osasto 6

Potilaita koskevat tiedustelut: hoitohenkilökunta p. 040 8204 054
Osastonsihteeri: p. 050 3124 853
Osastonhoitaja p. 050 3121 991

Osastonlääkäriin yhteys osaston henkilökunnan kautta

Osastolla hoidetaan erityisesti infektio- eli tulehduspotilaita. Infektioiden vuoksi osaston toiminnassa korostuu erityisesti hyvä hygienia. Osastolla on 23 potilaspaikkaa.

Osasto 7

Potilaita koskevat tiedustelut: hoitohenkilökunta p. 043 8269 580
Osastonsihteeri, p. 050 312 4853
Osastonhoitaja p. 050 3121 990

Osastonlääkäriin yhteys osaston henkilökunnan kautta

Osasto on erikoistunut hoitamaan sekavuustiloja sairastavia potilaita. Potilaiden sairaudet ilmenevät usein erilaisina käytösoireina, minkä vuoksi potilaat voivat olla levottomia. Osastolla on 17 potilaspaikkaa.

Osasto 8

Potilastiedustelut: hoitohenkilökunta p. 043 8269 581
Osastonsihteeri p. 050 312 4853
Osastonlääkäriin yhteys osaston henkilökunnan kautta.

Osasto 8 on 5-paikkainen geropsykiatrinen tutkimus- ja hoito-osasto, joka toimii osaston 7 yhteydessä.

Päiväsairaala

Osastonsihteeri p. 050 3030 698
Osastonhoitaja p. 050 3121 989
Sairaanhoitaja p. 050 3145 460
Sairaanhoitaja p. 050 3121 764

Osastonlääkäriin yhteys osaston henkilökunnan kautta

Päiväsairaala tarjoaa tutkimusta ja kuntoutusta useimmiten kotona asuville potilaille, jotka eivät tarvitse ympärivuorokautista hoitoa. Hoidossa korostuvat erilaiset lääkärin tai sairaanhoitajan tekemät selvittelyt sekä terapiat, kuten fysio-, toiminta- ja puheterapia. Päiväsairaala antaa jatkohoitoa myös vuodeosastoilta kotiutuneille potilaille. Se on avoinna arkisin päiväaikaan.

Geriatrinen vastaanotto

Tiedustelut:
Vastaanoton hoitajat p. 040 834 9855
Osastonlääkäriin yhteys osaston henkilökunnan kautta

Vastaanoton tilat sijaitsevat Katriinan sairaalan ensimmäisessä kerroksessa, käynti pääovesta oikealle. Ilmoittautumista ei tarvita.

Geriatrisella vastaanotolla selvitetään yli 70-vuotiaiden ja osittain myös nuorempien vantaalaisten muistihäiriöitä. Vastaanotolle vaaditaan lääkärin lähete. Vastaanoton lääkärit ovat geriatrian erikoislääkäreitä tai geriatriaan erikoistuvia lääkäreitä. Vastaanottokäynnille toivotaan mukaan aina omainen tai muu potilaan asiat hyvin tunteva henkilö.

Geriatriset akuuttiyksiköt Peijaksen sairaalan tiloissa

HUS-Peijaksen yhteydessä sijaitsevilla 20-paikkaisella AKOS1-osastolla sekä 28-paikkaisella AKOS2-osastolla hoidetaan ensisijaisesti kiireellistä arviointia tai lyhytaikaista hoitoa tarvitsevia ikääntyneitä potilaita, jotka eivät ole erikoissairaanhoidon tarpeessa. Potilailla voi olla esimerkiksi muistisairauteen liittyvä akuutti sekavuustila tai iäkkäälle ihmiselle tyypillinen tulehdussairaus tai heidän yleiskuntonsa on muusta syystä heikentynyt. Potilaat tulevat osastolle pääasiassa päivystyspoliklinikalta.

Geriatrisessa akuuttiyksikössä toimii myös Kotisairaala. Kotisairaalan tilat ovat AKOS2 osaston yhteydessä. Kotisairaala antaa sairaalatasoista hoitoa potilaan kotona tai hänen muussa asumispaikassaan esim. palvelutalossa tai hoivakodissa. Tavallisia kotisairaalassa hoidettavia sairauksia ovat erilaiset tulehdustaudit, vaikean kivun hoito ja erilaiset haavat. Kotisairaalassa hoidetaan myös palliatiivisen hoidon eri vaiheissa olevia potilaita. Kotisairaalaan tullaan aina lääkärin lähetteellä.

AKOS1

(Arviointi- ja akuuttiosasto)
Potilastiedustelut: hoitohenkilökunta p. 09 4716 6836
Osastonsihteeri p. 050 3124 409
Osastonhoitaja p. 040 1851923

AKOS2

(Arviointi- ja akuuttiosasto)
Potilastiedustelut: hoitohenkilökunta p. 09 471 66591
Osastonsihteeri: p. 050 3040 464
Osastonhoitaja p. 050 3181 568
Osastonlääkäriin yhteys osaston henkilökunnan kautta

Kotisairaala

Hoitajat p. 050 3124 410 (ympäri vuorokauden)
Osastonlääkäriin yhteys osaston henkilökunnan kautta.

Kehitysvammapoliklinikka

Kehitysvammapoliklinikka tarjoaa tukea ja hoitoa kehitysvammaisuuteen liittyvissä erityiskysymyksissä (mm. terveydentilan seuranta ja lääkitysten suunnittelu, kuntoutusasiat, lausuntoasiat).

Tiedustelut ja ajanvaraukset

Sairaanhoitaja p.0438257313 (puhelinaika asiakkaille ma-to 12.30-13.30) Lääkäreihin yhteys sairaanhoitajan kautta.
Poliklinikka sijaitsee Koivukylän terveysasemalla osoitteessa Karsikkokuja 15, 01360 Vantaa.
Vastaanotolle ilmoittaudutaan vahtimestarille, B-rappu 3.krs.
Kehitysvammapoliklinikan palveluihin hakeutuvilla tulee olla vammaispalveluiden asiakkuus ja kehitysvammadiagnoosi.
Asiakkuustiedustelut vammaisten asiakasohjauksesta vammaisneuvonta@vantaa.fi

Sosiaalityö

Vantaan sairaalan sosiaalihoitajat antavat potilaalle ja hänen läheisilleen ohjausta ja neuvontaa sosiaaliturvaan, sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalveluihin, jatkohoitoon ja oikeusturvaan liittyvissä asioissa sekä avustavat tarvittaessa etuuksien vireillepanossa.

Sosiaalihoitajat osallistuvat myös työryhmiin, joissa arvioidaan potilaan hoito- ja kuntoutussuunnitelmaa ja jatkohoitoon liittyviä asioita.

Tavoitatte sosiaalihoitoajat puhelimitse kaupungin puhelinvaihteen kautta (09 839 11) tai sairaalan vaihteen (09 839 331) kautta. Puhelinasioinnin lisäksi voi varata ajan henkilökohtaiseen tapaamiseen. Osaston sosiaalityöstä vastaavan työntekijän nimen ja yhteystiedot löydätte osaston ilmoitustaululta.

Ajankohtaista