Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

Kouluterveydenhoitaja avaa oven äidille ja lapselle.

Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuolto on tarkoitettu kaikille peruskoulun oppilaille. Jokaisessa koulussa on oma kouluterveydenhoitaja, joka kutsuu oppilaat terveystarkastukseen vuosittain. Terveydenhoitajan luokse voi mennä myös ilman ajanvarausta.

Huoltajat voivat olla yhteydessä kouluterveydenhoitajaan lapsen terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa.

Koululääkärin vastaanotolle kutsutaan oppilaat ja huoltajat 1., 5. ja 8. luokalla. Muissa tilanteissa koululääkärin vastaanotolle hakeudutaan kouluterveydenhoitajan kautta.

Opiskeluterveydenhuolto

Opiskeluterveydenhuolto on tarkoitettu kymppiluokkalaisille, lukiolaisille, toisen asteen ammatillisessa oppilaitoksessa opiskeleville ja maahanmuuttajien perusopetuksessa opiskeleville. Opiskelijat, jotka opiskelevat opintotukeen oikeuttavassa koulutuksessa, voivat käyttää opiskeluterveydenhuollon palveluita.

Opiskeluterveydenhuollossa ohjataan opiskelijoita huolehtimaan terveydestään, autetaan eteenpäin eri elämäntilanteissa ja tuetaan opiskelukykyä. Opiskeluterveydenhuoltoon kuuluu myös sairauksien hoito. Opiskeluympäristön terveellisyydestä ja turvallisuudesta huolehditaan yhteistyössä oppilaitoksen muiden toimijoiden ja viranomaisten kanssa.

Terveydenhoitajan vastaanotolle voi tulla ilman ajanvarausta päivystysaikoina. Vastaanotolle voi myös varata ajan puhelimitse tai sähköisesti.

Tsemppiä kouluvuoteen!

#paluuarkeen

Ajankohtaista