Puheterapia

Katso kuntoutuspalveluiden ajankohtaiset tiedotteet täältä.

Puheterapeutti tutkii ja kuntouttaa puheilmaisun ja puheen ymmärtämisen häiriöitä, äänihäiriöitä sekä nielemisvaikeuksia. Tavoitteena on, että asiakas voi kommunikoida ja toimia itsenäisesti ja sujuvasti arjessa. Asiakas varaa ajan puheterapiaan aina itse. Jos olet jo aloittanut puheterapian, voit varata ajan suoraan omalta puheterapeutiltasi. Puheterapia on asiakkaalle maksutonta.

Tiedote 3.1.2022

Vantaan puheterapian neuvonta- ja ajanvarauspuhelin uudistuu.

Puheterapian neuvonta- ja ajanvarauspuhelin palvelee 3.1.2022 alkaen maanantaista torstaihin klo 10–13 (aiemmin 12–13).

Käyttöön tulee takaisinsoittopalvelu.

Puhelinnumero pysyy ennallaan, puh. 09 8392 3822

Ruotsinkielisen puheterapian ajanvaraus ja neuvonta palvelee entiseen tapaan ma-to 12–13 samasta numerosta.

Mikäli asiakkaan puheterapia on jo alkanut, voi asiakas olla yhteydessä suoraan omaan puheterapeuttiin.

Puheterapian palvelut

 • Ohjaus ja neuvonta
 • Terapia- ja ohjauskäynnit (myös etävastaanotto/-terapia)
 • Ryhmämuotoinen kuntoutus
 • Kommunikaatioapuvälineiden arviointi
 • Kelan tai vakuutusyhtiöiden kuntoutusvastuulla olevat vaikeavammaisten asiakkaiden kuntoutusarviot, mikäli hoito ei ole erikoissairaanhoidon vastuulla
 • Asiantuntijapalvelut (esim. koulutus ja konsultaatiopalvelut)

Puheterapia lapsille

Puheterapeutti tutkii ja kuntouttaa lapsia, joilla on vaikeuksia

 • puheen
 • kielen
 • kommunikoinnin
 • tai syömisen kanssa.

Lapset ohjataan puheterapiaan useimmiten neuvolan kautta. Vanhemmat voivat myös varata ajan puheterapiaan, jos he ovat itse huolissaan lapsen puheen- tai kielenkehityksestä tai lapsella on pulmaa ruokailussa. Puheterapialla vahvistetaan lapsen puheen- ja kielenkehityksen taitoja ja ennaltaehkäistään oppimisvaikeuksia. Kielellistä kehitystä tuetaan erilaisten leikkien, pelien ja tehtävien avulla. Puheterapeutti ohjaa vanhempia havainnoimaan lapsensa kielellistä toimintaa ja tukemaan sen kehittymistä. Puheterapeutti ohjaa myös lapsen lähiympäristöä (esim. päiväkodin henkilökunta) toimimaan lapsen kielenkehitystä tukevasti. Tarvittaessa puheterapeutin kanssa valitaan lapsen puheen kehitystä tukeva kommunikaation apuväline, esimerkiksi kuvakommunikointikansio. Puheterapiakäyntien määrä ja sisältö sovitaan lapsen tarpeiden mukaan yhdessä vanhempien kanssa.

Puheterapiassa ei tuoteta palveluita kouluikäisille lapsille, joilla on lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeus. Heidän ensisijaisen tuki on koulun ja oppilashuollon järjestämää.

Puheterapia aikuisille

Puheterapeutti tutkii ja kuntouttaa henkilöitä, joilla on vaikeuksia liittyen

 • puheen tuottamiseen
 • ymmärtämiseen
 • äänen käyttöön
 • tai nielemiseen.

Kommunikaation ja nielemisen vaikeuksia aiheuttavat erilaiset neurologiset sairaudet, aivoverenkiertohäiriöt tai aivovammat. Tällöin voi olla vaikea muodostaa puhetta, löytää sanoja ja/tai ymmärtää tarkkaan toisten puhetta. Lukeminen ja kirjoittaminen saattavat myös vaikeutua.

Nielemisen vaikeudet ilmenevät esimerkiksi ruokailun hidastumisena, ruoan käsittelyn vaikeutena (pureskelu, nielaisu), ruoan kulkeutumisena hengitysteihin (väärään kurkkuun), yskimisenä ruokailutilanteissa ja laihtumisena.

Puheterapiaan voi hakeutua myös äänen käytön ongelmien, änkytyksen tai artikulaatiohäiriön vuoksi.

Puheterapeutti ohjaa myös asiakkaan omaisia ja lähiympäristöä. Puheterapeutti suosittelee tarvittaessa puhetta tukevaa ja korvaavaa kommunikaation apuvälinettä, kuten puhelaitetta tai kuvakommunikointikansiota ja neuvoo niiden käytössä.

Puheterapia Facebookissa

Ajankohtaista