Alkoholi

Liiallinen alkoholinkäyttö heikentää elämänlaatua monella tavalla. Alkoholin liiallinen käyttö voi aiheuttaa riitoja, vaikeuksia sosiaalisissa suhteissa, lasten turvattomuutta ja lasten huolenpidon laiminlyöntejä. Alkoholi on merkittävä osatekijä tapaturmissa, pahoinpitelyrikoksissa, liikenneonnettomuuksissa sekä terveysongelmissa.

Alkoholinkäyttöön liittyviä terveysongelmia ovat mm. väsymys, masentuneisuus, elinvauriot, suun, nielun, kurkunpään, ruokatorven ja mahan syöpä. Alkoholi aiheuttaa myös taloudellisia vaikeuksia. Alkoholiperäinen sairaus tai alkoholimyrkytys on työikäisten (15–64 v.) naisten ja miesten yleisin kuolinsyy.

Alkoholia käytetään yhä enemmän perhepiirissä ja kotona. Lapsuudessa neljäsosa lapsista on kokenut haittoja vanhempien alkoholinkäytöstä. Leikki-ikäisten lasten isistä kolmasosa on alkoholin riskikuluttajia.

Kohtuullinen alkoholinkäyttö ja alkoholin riskikäyttö

Kohtuullinen alkoholinkäyttö keskikokoisella 18–65-vuotiaalla henkilöllä:

 • naisilla korkeintaan yksi annos / päivä
 • miehillä korkeintaan kaksi annosta / päivä

Kohtuulliseenkin alkoholinkäyttöön liittyy riski saada alkoholin aiheuttamia haittoja. Viikossa tulisi olla kaksi alkoholitonta päivää. Raskaana olevan tulee pidättäytyä alkoholista.

Riskitasot terveille työikäisille naisille ja miehille

 • Vähäinen riski (ei todennäköisesti riskiä):
  Naiset: Korkeintaan 1 annos / päivä
  Miehet: Korkeintaan 2 annosta / päivä
 • Kohtalainen riski (vaikutukset näkyvät maksan toiminnassa):
  Naiset: Jatkuvasti yli 7 annosta / viikko
  Miehet: Jatkuvasti yli 14 annosta / viikko
 • Korkea riski (sairastuvuus ja kuolleisuusriski suurentuu):
  Naiset:12–16 annosta tai enemmän / viikko
  Miehet: 23-24 annosta tai enemmän / viikko

Runsas viikoittain kertajuominen tai toistuva humalahakuinen juominen suurentaa merkittävästi tapaturmariskiä. Runsas juominen tarkoittaa naisilla 5–6 annosta ja miehillä 6–7 annosta kerralla.

Yksi annos on:

 • pullo keskiolutta tai siideriä (33 cl) 4, 5 % puhdasta alkoholia
 • lasi mietoa viiniä (12 cl) 12 % puhdasta alkoholia
 • ravintola –annos väkeviä (4 cl) 40 % puhdasta alkoholia

Ikääntyvien alkoholinkäyttö

Yli 65-vuotiaiden alkoholinkäyttö

Vähäriskinen alkoholin käyttö Riskikäyttö
enintään 1 alkoholiannos päivässä, keskimääräisesti yli 1 alkoholiannos päivässä
eikä milloinkaan kahta annosta enempää kerralla yli 3 annosta runsaan juomisen kerroilla tai
yli 7 annosta viikossa

Rajat koskevat tervettä ikääntynyttä. Alkoholi saattaa vaarantaa lääkityksen ja pahentaa sairautta.

Nuoret ja alkoholi

Nuorten kehittyvälle elimistölle alkoholin käyttö on selvästi haitallisempaa kuin aikuisille. Kasvuiässä tapahtuva alkoholinkäyttö altistaa alkoholiriippuvuudelle ja voi aiheuttaa mm. oppimisvaikeuksia.

Mistä apua?

Sivun oikean laidan palstasta saat lisätietoja ja ohjausta alkoholin käyttöön liittyvissä ongelmissa ja mieltä askarruttavissa asioissa.

Ajankohtaista