Tukea toimeentuloon

Perustoimeentulotukea haetaan Kelasta

Lue perustoimeentulotuen hakemisesta Kelan sivuilta. Jos Kelan päätös hakemukseesi on mielestäsi virheellinen, voit hakea siihen muutosta tekemällä oikaisuvaatimuksen Kelaan. Vantaan kaupunki ei ota kantaa Kelan tekemiin perustoimeentulotukea koskeviin päätöksiin.

Katso Kelan sivuilta, mihin menoihin perustoimeentulotukea voi saada.

Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea haetaan kunnasta

Jos sinulla on erityisiä menoja, jotka eivät kuulu perustoimeentulotukeen, Vantaan sosiaalitoimi voi myöntää harkinnanvaraisia tukia: täydentävää ja ennaltaehkäisevää toimeentulotukea.

Tarvitset kuitenkin ensin voimassaolevan Kelan päätöksen perustoimeentulotuesta.

Täydentävä toimeentulotuki

  • voidaan myöntää eri elämäntilanteista johtuviin menoihin, joihin et voi saada perustoimeentulotukea
  • tai menoihin, jotka aiheutuvat sinun tai perheesi erityisistä tarpeista tai olosuhteista, jotka katsotaan tarpeellisiksi toimeentulon turvaamiseksi tai itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi.
  • Katso tästä ohjeet täydentävän toimeentulotuen hakemisesta hautauskustannuksiin

Ehkäisevä toimeentulotuki

  • Sosiaalityön asiakkaana voit hakea yksilölliseen harkintaan perustuvaa ehkäisevää toimeentulotukea. Tuki perustuu harkintaan ja sosiaalityön suunnitelmaan, joka laaditaan yhdessä asiakkaan kanssa. Ehkäisevällä toimeentulotuella tuetaan omatoimista suoriutumista.
  • Ehkäisevän toimeentulotuen hakemisen osalta voit olla yhteydessä suoraan omatyöntekijääsi.

Täydentävän toimeentulotuen hakeminen Vantaalla

Voit hakea täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea Kelan kautta samalla lomakkeella, jolla haet perustoimeentulotukea. Tällöin Kela voi pyynnöstäsi välittää hakemuksesi Vantaan sosiaalitoimeen.

Jos sinulla on jo Kelan päätös perustoimeentulotuesta, voit hakea täydentävää toimeentulotukea suoraan Vantaan sosiaalitoimesta joko sähköisesti tai toimittamalla hakemuksen Karsikkokujalle.

Hae helposti netissä

Voit hakea täydentävää toimeentulotukea sähköisesti Maisan kautta.

Maisasta voit myös seurata hakemuksen käsittelyä ja nähdä päätöksen heti, kun se on valmis.

Pääset Maisaan tätä linkkiä klikkaamalla.

Jätä hakemus Täydentävän toimeentulotuen yksikköön

Jos sinulla ei ole mahdollisuutta jättää hakemusta sähköisesti, voit hakea tukea paperilomakkeella. Tulosta lomake tai hae se sosiaalityön palvelupisteestä.

Täydentävän toimeentulotuen hakemus

Hakemukset käsitellään Täydentävän toimeentulotuen yksikössä, joten toimita hakemuksesi mieluiten suoraan sinne.

  • Voit lähettää hakemuksesi postitse osoitteeseen PL 6703, 01030 Vantaan kaupunki tai
  • asioida paikan päällä osoitteessa Karsikkokuja 17, 01360 Vantaa, 2. kerros. Toimipiste on avoinna klo 10-15.

Voit jättää hakemuksesi myös aikuissosiaalityön palvelupisteisiin:

  • Verso – Vernissakadun sosiaalipalvelut, Vernissakatu 8 C, 01300 Vantaa
  • Koivukylän palvelupiste, Karsikkokuja 15, 01360 Vantaa, 3. krs.
  • Myyrmäen palvelupiste, Jönsaksentie 4, 01600 Vantaa, 4. krs.

Huom. Jos jätät kirjallisen hakemuksesi muualle kuin Täydentävän toimeentulotuen yksikköön, huomioithan, että hakemuksesi tulee käsiteltäväksi viiveellä (vasta kun se on tullut perille sisäisessä postissa)

Ajankohtaista