Sosiaalinen luototus

Sosiaalisen luototuksen tarkoituksena on ehkäistä taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista. Luototus voi olla yksi keino edistää sinun ja perheesi itsenäistä suoriutumista. Ota yhteyttä, jos sinulla on vuokrarästejä tai muita painavia syitä saada luotto ennen kuin tilanne kriisiytyy.

Vantaan talousneuvola torstaisin Tikkurilan kirjastossa. Lue mainos täältä (pdf).

Kenelle luotto on tarkoitettu?

Pienituloisille ja vähävaraisille vantaalaisille, joilla ei ole:

 • mahdollisuutta saada muuta kohtuuhintaista luottoa esim. puuttuvien vakuuksien ja luottohäiriömerkinnän vuoksi
 • riittävästi tuloja ja varallisuutta menojen kattamiseen käteisellä tai säästämällä kohtuuajassa
 • perusteita saada avustusta tai muuta rahoitusta
 • mahdollisuutta selviytyä nykyisten lainojen hoitomenoista ilman syvempää velkaantumista.

Yrittäjille ja opiskelijoille sosiaalista luottoa myönnetään vain poikkeustapauksissa.

Mihin tarkoituksiin luottoa voi saada?

 • kotiin liittyviin hankintoihin
 • pieniin asunnon muutostöihin
 • muuttokustannuksiin, takuuvuokriin ja vuokrarästien hoitamiseen
 • työllistymiseen liittyviin työvälineisiin
 • muiden lainojen takaisinmaksuun tai
 • muihin itsenäisen selviytymisen kannalta perusteltuihin menoihin.

Sosiaalinen luotto on aina käytettävä hyväksyttyihin, luottosopimuksessa mainittuihin menoihin. Jos luotto myönnetään velkojen maksamiseen, maksetaan luotto suoraan velkojien ilmoittamille tileille.

Luoton määrä ja laina-aika

Sosiaalisen luoton määrä on 200,00–10.000,00 euroa. Laina-aika on korkeintaan viisi vuotta.

Millä edellytyksillä luottoa voi saada?

Hakijalla tulee olla riittävä maksuvara (nettotulojen ja menojen erotus), jolla hän voi hoitaa luoton kuukausilyhennykset ja korot. Hakijan tilanteen tulee olla vakiintunut.

Luoton käyttötarkoitus ja hakijan perustelut luoton vaikutuksesta hakijan itsenäiseen selviytymiseen ja elämänlaadun kohentumiseen tukevat luoton myöntämistä.

Hakijalta voidaan edellyttää etukäteissäästämistä tai näyttöä kyvystä hoitaa luotto. Hakijalta edellytetään vapaaehtoista luottohäiriömerkintää luottorekistereihin.

Sosiaalisen luoton hylkäämisperusteita

 • hakijan maksuvara ei riitä tarvittavan suuruisen luoton hoitamiseen.
 • hakijalla on liikaa velkaa, jolloin 10.000,00 euroa ei riitä velkojen järjestelemiseen.
 • hakijalla ei ole näyttöä kyvystä hoitaa haetun suuruinen luotto.
 • hakija on muuttamassa pois Vantaalta.
 • hakija voi saada kohtuuhintaista luottoa normaaleilta luottomarkkinoilta.

Takaisinmaksuehdot

 • Maksuohjelma sovitaan hakijan luotonmaksukyvyn mukaiseksi.
 • Kuukausierä on vähintään 20,00 euroa kuukaudessa.
 • Luotonsaaja voi saada kaksi lyhennysvapaata kuukautta vuodessa muiden välttämättömien menojen rahoittamiseen.

Hakija saa taloudellista ohjausta ja neuvontaa luottoa hakiessaan ja tarvittaessa luoton maksuohjelman aikana.

Sosiaalinen luototus on sosiaalihuoltoon kuuluvaa luotonantoa. Sosiaalinen luototus on lakiin perustuvaa toimintaa www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20021133.

Ajankohtaista