Haluaisitko vapaaehtoiseksi sovittelijaksi?

Sovittelutapaamisten ohjauksesta vastaavat pääasiassa koulutetut vapaaehtoistyöntekijät. Sovittelutoimistojen ammatillinen henkilöstö organisoi sovittelutoimintaa.

Tärkeimpiä sovittelijan ominaisuuksia ovat:

  • hyvät ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot
  • terve harkintakyky
  • hyvät ajanhallinta- ja organisointitaidot
  • positiivisuus ja tasapainoisuus
  • kyky arvioida ja kehittää omaa toimintaa

Sovittelulain 10 §:n mukaan sovittelijana voi toimia henkilö, joka on suorittanut vapaaehtoissovittelijan peruskoulutuksen ja jolla muutoin on sellainen koulutus, taito ja kokemus, jota tehtävän asianmukainen hoitaminen edellyttää.

Monenlainen koulutus-, työ- ja elämänkokemus on eduksi sovittelutilanteissa. Taustakoulutusvaatimusta ei ole.

Vapaaehtoissovittelijan peruskoulutuksen kesto on 54 tuntia. Koulutukseen sisältyy lähiopetuspäiviä, kirjallisia tehtäviä, itsenäistä opiskelua ja käytännön harjoittelua. Ajallisesti koulutus kestää noin yhden lukuvuoden.