Vieroitushoito

Vantaalla osa vieroituksista voidaan järjestää avohoidossa. Vieroitusta voidaan toteuttaa Tikkurilan ja Martinlaakson päihdepoliklinikoilla, kotiin annettavissa päihdepalveluissa sekä terveysasemilla.

Hoito on tarkoitettu vantaalaisille täysi-ikäisille päihteidenkäyttäjille, joille päihdevieroitus avohoidossa ei riitä.

Ympärivuorokautisen hoidon tavoitteena on päihdekierteen katkaisu ja vieroitusoireiden helpottuminen.

Hoito sisältää:

  • Terveyden tilan ja sosiaalisen tilanteen kartoituksen
  • Moniammatillisen tuen (lääkäri, sosiaalityöntekijä, sairaanhoitajat ja lähihoitajat)
  • Vieroitustilan seurannan ja hoidon
  • Nimetyn omatyöntekijän hoidon ajalle
  • Ryhmähoitoa
  • Infotilaisuuksia (kotiin annettavat päihdepalvelut, A-kilta, AA & NA)
  • Vertaistuellisen yhteisön
  • Jatkohoidon tarpeen arvioinnin ja suunnittelun

Hoitoon tarvitaan sosiaali- tai terveydenhuollon laatima lähete ja paikanvaraus puhelimitse. Hoitoon voi hakeutua Tikkurilan tai Martinlaakson päihdepoliklinikan, sosiaali- ja terveysaseman tai muun sosiaali- ja terveydenhuollon yksikön kautta.

Paikanvarauksia ja neuvontaa tehdään pääsääntöisesti puhelimitse p. 050 312 1955

Päihdevieroitusyksikön asiakasmaksut

Päihdevieroituksesta peritään lyhytaikaisen laitoshoidon asiakasmaksu 38,80e/vrk. Hoitomaksu kerryttää maksukattoa. Päihdevieroitusyksikön asiakasmaksut ovat terveydenhuoltomenoja, jotka voidaan ottaa toimeentulotuen laskelmassa huomioon. Asiakasta ohjataan hakemaan toimeentulotukea Kelasta, mikäli tulot ja varallisuus eivät riitä laskun maksamiseen.

Tiedote päihdevieroitusyksikön asiakasmaksuista

Ajankohtaista