Martinlaakson päihdepoliklinikka

Huom! Avoimet ryhmät Tikkurilan ja Martinlaakson päihdepoliklinikoilla on toistaiseksi peruttu.

Päihdepoliklinikka tarjoaa neuvoa ja tukea päihteidenkäytön lopettamiseen tai hallintaan. Palvelut on suunnattu täysi-ikäisille vantaalaisille asuinpaikasta ja käytetystä päihteestä riippumatta. Myös päihdeongelmaisten läheiset voivat varata ajan itselleen.

Palvelut

Päivystysvastaanotto

  • Päivystys on ensisijaisesti tarkoitettu päihdekierteen katkaisuun ja muun päihteidenkäyttöön liittyvän kriisitilanteen hoitoon. Päivystyksessä tehdään tarvittaessa lähete laitosvieroitushoitoon.

Avovieroitushoito

  • Alkoholi- ja lääkevieroitukset toteutetaan suunnitelmallisesti avohoidossa, mikäli asiakkaan tilanne ei edellytä laitosvieroitusta.

Yksilötapaamiset päihdeongelmaisille ja päihdeongelmaisten läheisille

  • Tapaamisilla on mahdollista keskustella omasta tilanteesta luottamuksellisesti oman työntekijän kanssa. Työntekijät ovat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia. Tapaamiset voivat toteutua kertaluontoisesti tai pidemmän jakson aikana yhdessä laaditun suunnitelman mukaan.

Pari- ja perhetapaamiset

  • Tapaamisten tavoitteena on lisätä parien ja perheiden yhteistä ymmärrystä päihteidenkäytön vaikutuksista itseen, parisuhteeseen ja perheeseen. Tapaamiset perheterapeutin kanssa sovitaan yksilöllisesti parin ja perheen tarpeiden mukaan.

Toimintaterapiapalvelut

  • Toimintaterapeutin tapaamisilla kartoitetaan asiakkaan arkea. Toimintaterapiasta saa apua arjenhallinnan, mielekkään tekemisen, ahdistuksenhallinnan, tunnetaitojen ja rentoutumisen haasteissa. Tapaamiset toteutetaan yhdessä tehdyn suunnitelman mukaan yksilöllisesti tai ryhmässä.

Ryhmät

  • Avoin vertaistuellinen keskusteluryhmä päihdeongelmaisille tiistaisin ja perjantaisin klo 9.00–10.00.
  • Avoin keskusteluryhmä päihdeongelmaisten läheisille kokoontuu maanantaisin klo17.00–18.30 parittomilla viikoilla Tikkurilan päihdepoliklinikalla.

Avoimiin keskusteluryhmiin ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon. Päihdepoliklinikoilla kokoontuu lisäksi suljettuja ja toiminnallisia ryhmiä, joista saa lisätietoa työntekijöiltä.

Kurssimuotoinen intensiiviryhmä

  • Intensiiviryhmä on 5 viikkoa kestävä ryhmä alkoholi, - huume- ja lääkeriippuvaisille vantaalaisille, jotka haluavat tukea ja vertaistukea omaan toipumiseensa.

Päihdepoliklinikalle voi tulla päivystyksen kautta, varaamalla ajan puhelimitse tai tulemalla avoimiin keskusteluryhmiin.

Palvelu on asiakkaille maksutonta.

Ajankohtaista