Laitoskuntoutus

Kenelle

  • Täysi-ikäisille päihde- ja peliriippuvaisille asiakkaille
  • Laitoskuntoutuksen tavoite on auttaa asiakasta toipumisessa, silloin kun avohoidon palvelut ovat riittämättömiä.
  • Laitoskuntoutus perustuu yksilölliseen kuntoutussuunnitelmaan. Kuntoutus sisältää tiiviistä yksilö- ja ryhmätyöskentelyä.

Hoitoon hakeutuminen

  • Laitoskuntoutus edellyttää palvelutarpeen arviointia, joka tehdään esimerkiksi Tikkurilan ja Martinlaakson päihdepoliklinikoilla.
  • Ostopalvelutiimi tekee palvelutarpeen arvion perusteella päätöksen myönnettävästä palvelusta.
  • Laitoskuntoutuksen kustannukset koostuvat kuntaosuudesta ja asiakasmaksuosuudesta. Asiakasmaksuosuuteen voi tietyin perustein hakea alentamista ostopalvelutiimistä (asiakasmaksulaki).

Ajankohtaista