Mielenterveyskuntoutujien asuminen

Asumisen tuen palvelut mielenterveyskuntoutujille

Tuettu asuminen kaupungin omissa yksiköissä

Viidakkokujan tuetun asumisen yksikkö

Pyykujan asumisyksikkö

Asumisen tuen palvelut mielenterveyskuntoutujille

Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluihin voit hakeutua sairaalasta, psykiatrian avopalveluista tai oman sosiaalityöntekijän kautta. Palveluntarpeesi arvioidaan yhteistyössä lähettävän tahon ja sinun kanssasi. Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluihin haetaan lähetteellä. Lähetteen liitteeksi tarvitset lääkärin arvion asumispalvelun tuen tarpeesta.

Tukitoimet omaan kotiin ovat aina ensisijaisia ja niitä on kokeiltava laajamittaisesti ennen hakeutumista mielenterveyskuntoutujien asumispalveluun, tukitoimien tarvetta omaan kotiin voit arvioida oman sosiaalityöntekijäsi ja hoitotahosi kanssa.

Asiakkuus mielenterveyskuntoutujien asumispalveluissa edellyttää vahvaa tuen tarvetta, mutta ei välttämättä asunnottomuutta.

Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluissa asumisen tukea tarjotaan asiakkaan palveluntarpeen mukaan sosiaalihuoltolain mukaisesti:

  • Tuettu asuminen
  • Palveluasuminen asumisyksikössä
  • Tehostettu eli ympärivuorokautinen palveluasuminen asumisyksikössä.

Tuettu asuminen kaupungin omissa yksiköissä

Asumispalveluita mielenterveyskuntoutujille järjestetään Vantaan kaupungin omana palveluna Viidakkokujan ja Pyykujan tuetun asumisen asumisyksiköissä sekä ostopalveluiden avulla eri palveluntuottajien kanssa yhteistyössä. Palvelu on lähtökohtaisesti määräaikaista, tavoitteena mahdollisimman itsenäinen ja omatoiminen asuminen jatkossa.

Mielenterveyskuntoutujille on tarjolla myös sosiaaliohjauksen tukea, kun muutto asumispalveluista omaan kotiin on ajankohtaista.

Lisätietoa palveluista: asumispalvelut@vantaa.fi

Yhteystietomme

Postiosoite asunnottomien sosiaalityö/mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut/asunnottomana vapautuvien vankien sosiaalityö:

Vantaan kaupunki
Aikuisten ja perheiden sosiaalipalvelut
Asumispalvelut
PL 8711
01030 Vantaan kaupunki

Asukkaat ohjautuvat Viidakko- ja Pyykujalle aikuisten ja perheiden sosiaalipalveluiden asumispalveluiden sosiaalityöntekijöiden kautta. Sosiaalityöntekijä kartoittaa asiakkaan palvelutarpeen ja valitsee asiakkaalle sopivan asumismuodon. Sosiaalityöntekijä ohjaa asiakkaan tutustumaan sopivaan asumisyksikköön. Tutustumisen jälkeen asiakas täyttää ARA:n tulo- ja varallisuusselvityslomakkeen, jonka jälkeen sosiaalityöntekijä tekee päätöksen asumisesta.

Viidakkokujan tuetun asumisen yksikkö

Viidakkokujan tuetun asumisen yksikkö tarjoaa määräaikaista kuntouttavaa asumista vantaalaisille mielenterveyskuntoutujille. Asumisyksikkö sijaitsee Vantaan Asolassa. Asuntoja talossa on 22, joista kaksi on lyhyen ajan asuntoja. Asukkaat asuvat itsenäisesti omissa kaksioissaan henkilökunnan ohjauksella ja tuella. Asuntoihin tehdään vuokrasopimus. Työskentely asukkaan kanssa on kuntouttavaa, kokonaisvaltaista ja asiakkaan toimintakykyä vahvistavaa.

Lyhyen ajan asunnoilla voidaan tukea turvallista siirtymistä omaan itsenäiseen asumiseen. Tai tavoitteena voi olla asukkaan kokonaisvaltaisen toimintakyvyn arviointi, johon sisältyy sopivan asiakkaan kuntotumista edistävän asumismuodon löytäminen.

Viidakkokujalla työskentelee 6 työntekijää kahdessa vuorossa 7 päivänä viikossa. Lisäksi asukkailla on yöaikaan mahdollisuus soittaa päivystyspuhelimeen.

Työtämme säätelevät ammatillisuus, sosiaali- ja terveysalan eettiset periaatteet, toimintakykyä lisäävä ja ylläpitävä työtapa sekä Vantaan kaupungin arvot.

Asiakkaaksi hakeudutaan aikuissosiaalityön asumispalvelujen kautta. Palvelun myöntämisestä sekä asiakasmaksusta (lyhytaikainen asuminen) tehdään asiakkaalle aina päätös.

Yhteystietomme

Käyntiosoite: Viidakkokuja 6, 014800 Vantaa
p. 050 3181445
Sähköposti: viidakkokuja@vantaa.fi
Fax: 09 8392 4463
Vastaava ohjaaja, p. 050 312 2001

Pyykujan asumisyksikkö

Pyykuja on vantaalaisille mielenterveyskuntoutujille tarkoitettu asumisyksikkö, joka sijaitsee rauhallisella pientaloalueella Korson välittömässä läheisyydessä. Asumisyksikkö koostuu neljästä rivitalosta, joissa on yhteensä 19 asuntoa ja näistä yksi on tarkoitettu lyhyen ajan asumiseen. Asukkaat asuvat itsenäisesti omissa yksiöissään ja kaksioissaan. Asuntoihin tehdään vuokrasopimus. Pyykujalla työskentelee neljä ohjaajaa päiväaikaan seitsemänä päivänä viikossa. Lisäksi yöaikaan asukkailla on mahdollisuus soittaa päivystyspuhelimeen.

Tavoitteenamme asumisyksikössämme on kannustaa ja tukea asukkaita itsenäiseen asumiseen. Tehtävänämme on kuntouttaa asukasta tukemalla hänen kokonaisvaltaista hyvinvointiaan sekä ennaltaehkäistä syrjäytymistä. Asukkaan arjenhallintaa lisätään tukemalla ja ohjaamalla häntä sekä huomioimalla hänen yksilölliset voimavaransa. Jokaisella asukkaalla on omaohjaaja. Lyhyen ajan asunnoilla voidaan tukea turvallista siirtymistä omaan itsenäiseen asumiseen. Tai tavoitteena voi olla asukkaan kokonaisvaltaisen toimintakyvyn arviointi, johon sisältyy sopivan asiakkaan kuntotumista edistävän asumismuodon löytäminen.

Työtämme säätelevät ammatillisuus, sosiaali- ja terveysalan eettiset periaatteet, toimintakykyä lisäävä ja ylläpitävä työtapa sekä Vantaan kaupungin arvot.

Yhteystietomme

Käyntiosoite; Pyykuja 1, 01450 Vantaa
Sähköposti: pyykuja@vantaa.fi
Ohjaajat: p. 043 826 6964
Vastaava ohjaaja: p. 050 312 2001

Ajankohtaista