Tapaamispaikkatoiminta

Tiedote 10.6.2021

Tiedoksi Vantaan tapaamispaikan asiakkaille ja yhteistyökumppaneille heinäkuun 2021 supistetuista palveluista:

Heinäkuussa 2021 tapaamispaikassa ei ole puhelinaikoja ja heinäkuussa hoidetaan vain ennalta sovitut tapaamiset. Tiedonsaantipyyntöihin ei vastata eikä uusia aikoja varata heinäkuun aikana.

Tapaamispaikan aukioloaikoina hoidetaan vain kyseiseen päivään tai viikonloppuun liittyvät yhteydenotot.

-

Vantaan kaupungin tapaamispaikassa erillään asuva lapsi ja vanhempi voivat tavata toisiaan turvallisessa ympäristössä. Palvelu järjestetään lastenvalvojan vahvistaman sopimuksen, oikeuden päätöksen tai lastensuojelun sosiaalityöntekijän kirjallisen pyynnön perusteella.

Maksuton tapaamispaikkatoiminta on tarkoitettu vantaalaisille lapsille. Tapaamispaikassa järjestetään valvottuja vaihtoja sekä tuettuja ja valvottuja tapaamisia.

Vantaan kaupungin järjestämä tapaamispaikkatoiminta on sosiaalihuoltolain mukaista ammatillista palvelua.

Tapaamispaikkatoimintaa järjestetään keskiviikkoisin klo 10.00-17.45, parillisten viikkojen perjantaisin klo 14.30-18.30 sekä viikonloppuisin klo 10.00-17.30. Tapaamispaikan aukioloissa saattaa olla muutoksia juhlapyhinä ja yleisinä loma-aikoina sekä muuten tarvittavina aikoina.

Tapaamiset varataan aina ennalta sovitusti tapaamispaikan aukioloaikojen ja muun varaustilanteen mukaan.

Vaihdot ja tapaamiset

  • Valvottu vaihto voidaan järjestää, kun vanhempien välillä on lähestymiskielto tai ristiriidat estävät vanhempien kohtaamisen.
  • Tuetussa tapaamisessa työntekijä on tarvittaessa saatavilla. Työntekijä huolehtii tapaamisen alkamisesta ja loppumisesta sekä seuraa tilannetta.
  • Valvotussa tapaamisessa tapaamista seurataan jatkuvasti. Työntekijä on samassa tilassa tai jatkuvassa näkö- ja kuuloyhteydessä tapaajaan.

Ennen tapaamisten aloittamista molemmat vanhemmat sekä lapsi käyvät tutustumassa tapaamispaikkaan. Vanhemmat varaavat ajan omille tutustumiskäynneilleen tapaamispaikan puhelinajoilla. Vanhempien tulee varautua todistamaan henkilöllisyytensä sekä tutustumiskäynnillä että tapaamisilla.

Lastenvalvojan vahvistama sopimus tai oikeuden päätös tapaamisista tai vaihdoista tulee toimittaa tapaamispaikan ohjaajalle tutustumiskäynnillä. Lastensuojelun sosiaalityöntekijä toimittaa pyynnön tapaamisten järjestämisestä suoraan tapaamispaikkaan.

Tutustumiskäynnillä vanhempien ja lapsen kanssa käydään läpi tapaamispaikan käytännöt ja säännöt sekä perustelut sille, miksi tapaamispaikkaa tarvitaan. Tutustumiskäynnillä lapsi pääsee tutustumaan tiloihin, joihin tulee tapaamaan vanhempaansa.