Tapaamispaikkatoiminta

Tiedote 27.5.2020

Tapaamispaikan toiminta on supistettua kesällä 2020.

  • Tapaamispaikka on kiinni juhannuksena 19. - 21.6.2020
  • Tapaamispaikassa ei ole puhelinaikoja 2.7. - 3.8.2020
  • Heinäkuussa ei varata uusia aikoja tai tiedonsaantipyyntöihin vastata.
  • Tapaamispaikka on heinäkuussa avoinna viikonloppuisin ja parillisten viikkojen perjantait ennalta sovittujen tapaamisten järjestämiseksi.

Tapaamispaikan henkilökunta on paikalla vain tapaamispaikan aukioloaikoina hoitaen tällöin kyseiseen päivään tai viikonloppuun liittyvät akuutit asiat.

...

Vantaan kaupungin tapaamispaikassa erillään asuva lapsi ja vanhempi voivat tavata toisiaan turvallisessa ympäristössä. Palvelu järjestetään lastenvalvojan vahvistaman sopimuksen, oikeuden päätöksen tai lastensuojelun sosiaalityöntekijän kirjallisen pyynnön perusteella.

Maksuton tapaamispaikkatoiminta on tarkoitettu vantaalaisille lapsille. Tapaamispaikassa järjestetään valvottuja vaihtoja sekä tuettuja ja valvottuja tapaamisia.

Vaihdot ja tapaamiset

  • Valvottu vaihto voidaan järjestää, kun vanhempien välillä on lähestymiskielto tai ristiriidat estävät vanhempien kohtaamisen.
  • Tuetussa tapaamisessa työntekijä on tarvittaessa saatavilla. Työntekijä huolehtii tapaamisen alkamisesta ja loppumisesta sekä seuraa tilannetta.
  • Valvotussa tapaamisessa tapaamista seurataan jatkuvasti. Työntekijä on samassa tilassa tai jatkuvassa näkö- ja kuuloyhteydessä tapaajaan.

Ennen tapaamisten aloittamista molemmat vanhemmat sekä lapsi käyvät tutustumassa tapaamispaikkaan. Vanhemmat varaavat ajan omille tutustumiskäynneilleen tapaamispaikan puhelinajoilla. Vanhempien tulee varautua todistamaan henkilöllisyytensä sekä tutustumiskäynnillä että tapaamisilla.

Lastenvalvojan vahvistama sopimus tai oikeuden päätös tapaamisista tai vaihdoista tulee toimittaa tapaamispaikan ohjaajalle tutustumiskäynnillä. Lastensuojelun sosiaalityöntekijä toimittaa pyynnön tapaamisten järjestämisestä suoraan tapaamispaikkaan.

Tutustumiskäynnillä vanhempien ja lapsen kanssa käydään läpi tapaamispaikan käytännöt ja säännöt sekä perustelut sille, miksi tapaamispaikkaa tarvitaan. Tutustumiskäynnillä lapsi pääsee tutustumaan tiloihin, joihin tulee tapaamaan vanhempaansa.

Vantaan kaupungin järjestämä tapaamispaikkatoiminta on sosiaalihuoltolain mukaista ammatillista palvelua. Tapaamispaikkatoimintaa järjestetään keskiviikkoisin klo 10.00-17.45, parillisten viikkojen perjantaisin klo 14.30-18.30 sekä viikonloppuisin klo 10.00-17.30.

Tapaamispaikan aukioloissa saattaa olla muutoksia juhlapyhinä ja yleisinä loma-aikoina sekä muuten tarvittavina aikoina. Tapaamiset varataan aina ennalta sovitusti tapaamispaikan aukioloaikojen ja muun varaustilanteen mukaan.

Ajankohtaista

RSS

Twitter