Isyyden selvittäminen

Isyyden selvittäminen on tarpeen, mikäli lapsen vanhemmat eivät ole avioliitossa lapsen syntyessä.

Miten isyys selvitetään

  • Ennen lapsen syntymää äitiysneuvolassa, mikäli kumpikin vanhempi on varma miehen isyydestä.
  • Isyytensä tunnustanut mies voi peruuttaa/äiti tai muu mies voi kiistää ennakollisen tunnustamisen kirjallisesti lastenvalvojalle viimeistään 30. päivänä lapsen syntymästä (lastenvalvojat@vantaa.fi).
  • Lapsen syntymän jälkeen lastenvalvojan luona, mikäli lapsen isyysasiaa ei ole hoidettu neuvolassa. Lastenvalvojaan voi olla yhteydessä myös, mikäli lapsi syntyy avioliiton aikana, eikä aviomies ole lapsen isä.

Lue lisää isyyden selvittämisestä

Mitä etua lapselle on isyyden tunnustamisesta?

  • Lapsi saa sukulaisuussuhteet isäänsä ja isän puolen sukuun perintöoikeuksineen.
  • Lapselle voidaan valita myös isän sukunimi.
  • Lapsella on oikeus isän maksamaan elatukseen.
  • Lapsi saa oikeuden mahdollisiin perhe-eläkkeisiin isän osalta.
  • Lapsi saa isästä toisen huoltajan, mikäli mikäli isyys on tunnustettu ennen lapsen syntymää.
  • Mikäli isyys tunnustetaan lapsen syntymän jälkeen, lapsi saa isästä toisen huoltajan, mikäli vanhemmat niin sopivat.

Isyyden vahvistamisen jälkeen lapsen rekisteritiedoissa näkyvät kummankin vanhemman tiedot ja samoin isän rekisteritietoihin päivittyvät tiedot lapsesta.
Jos isyysasiaa ei saada hoidettua vapaaehtoisesti tunnustamalla, asiassa voidaan nostaa kanne isyyden vahvistamiseksi käräjäoikeudessa.

Isyystutkimus

Jos mies epäilee isyyttään tai mahdollisia isiä on useampi, isyys varmistetaan oikeusgeneettisellä isyystutkimuksella. Tutkimus vaatii näytteen äidistä, lapsesta ja miehestä/miehistä. Näyte tutkimusta varten voidaan ottaa lastenvalvojan käynnillä.

Isyyden vahvistaminen myöhemmin

Mikäli lapsen isyys on vahvistamatta, äiti, mahdollinen isä tai 15 vuotta täyttänyt lapsi voivat laittaa asian vireille milloin tahansa ottamalla yhteyttä lastenvalvojaan.

Isyyden selvittämiseen liittyvät lomakkeet neuvolassa

Lapsen-syntymaa-edeltava-isyyden-tunnustamisasiakirja-ISAK-01-THL-2019-12-01-fi

Perheoikeudelliset asiat

Vernissakatu 4, 3. krs., 01300 Vantaa