Jälkihuolto

Kenelle?

Nuorten jälkihuolto on tarkoitettu alle 25-vuotiaille Vantaan sijoittamille nuorille, jotka ovat olleet huostaanotettuina tai sijoitettuna yhtäjaksoisesti vähintään puoli vuotta. Lisäksi lastensuojelun asiakkuuden päättymisestä ei ole kulunut yli viittä vuotta.

Muiden kuntien, kuin Vantaan, sijoittamien nuorten jälkihuoltotyö tehdään nuorten sosiaalityön työryhmässä. Löydät lisätietoja täältä.

Mitä?

Jälkihuolto antaa tukea nuorelle itsenäiseen elämään siirtymisessä. Tukea voidaan antaa myös vanhempiensa luokse kotiutuvalle nuorelle. Jälkihuolto tukee myös vanhemmuutta ja nuoren läheisiä.

Jälkihuollosta on mahdollisuus saada:

  • henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa
  • apua omien voimavarojen löytämiseksi
  • apua tulevaisuuden suunnitteluun
  • apua asunnon hankkimiseen
  • tukea itsenäiseen asumiseen
  • tukea opintoihin ja työllistymiseen
  • taloudellista tukea ja ohjausta rahankäyttöön

Jälkihuollon palvelut perustuvat aina jälkihuoltosuunnitelmaan. Palvelujen vastaanottaminen on nuorille vapaaehtoista.

Miten?

Lähete jälkihuoltoon tehdään yhdessä nuoren sosiaalityöntekijän kanssa. Alle 18-vuotiaalla myös huoltaja osallistuu lähetteen laatimiseen. Jos et tiedä, oletko oikeutettu jälkihuoltoon, ota yhteyttä johtavaan sosiaalityöntekijään. Kullekin nuorelle nimetään jälkihuollosta työntekijä.

Milloin jälkihuolto päättyy?

Jälkihuolto-oikeus päättyy, kun nuori täyttää 25 vuotta.