Sijaisperheiden tuki

Tuki on tärkeää etenkin sijoituksen alkuvaiheessa ja silloin, kun kyseessä on sijaisperheen ensimmäinen sijoitus. Sosiaaliohjausta on saatavilla myös, jos kauemmin toimineessa sijaisperheessä ilmenee tuen tarvetta. Tuki räätälöidään aina yhteistyössä perhehoitajan ja työntekijöiden kesken ja sillä pyritään tukemaan mm. perhehoitajien jaksamista ja sijoitusten onnistumista.

Sijoituksen alkuvaiheessa tarjotaan tiiviimpää tukea ja käsiteltäviä aiheita ovat esimerkiksi:

  • lapsen asettuminen perheeseen
  • sijoituksen aikaansaamat muutokset perheessä
  • yhteydenpito ja yhteistyö biologisten vanhempien ja lapsen muiden läheisten kanssa
  • sijoituksen ja muuttuneen arjen herättämät tunteet
  • kiintymyssuhteisiin sekä lapsen menneisyyteen ja taustoihin liittyvät asiat.

Yhteistyö muodostuu jokaisen perheen kanssa omanlaisekseen ja lähtee sekä lapsen että sijaisperheen tarpeista ja toiveista.

Perhehoidon sosiaalityö

Perhehoidon sosiaalityöntekijät tekevät yhdessä lapsen, vanhempien ja perhehoitajien kanssa asiakassuunnitelman. Lapsi ja perhe saa suunnitelman mukaista tukea ja samalla kuntoutumista seurataan. Lapsen mahdollisuuksia palata kotiin arvioidaan työskentelyn aikana. Perhehoidon sosiaalityö vastaa lapsen ja perheiden asioista lastensuojelun sijaishuollon aikana.

Sijaishuollon päivystyspuhelin

p. 050 302 5283 ma-pe klo 9–16.

Numerosta tavoittaa sijaishuollon sosiaalityöntekijän.

Seuraa perhehoitoa myös Facebookissa ja Instagramisssa #vantaanperhehoito #vahvaa perhehoitoavantaalta.