Sijaisperheet

Haemme koko ajan uusia sijaisperheitä kaikenikäisille lapsille. Tarve sijaisperheille on suuri.

Sijaisperheeksi voivat hakea tavalliset perheet, jotka pystyvät hoitamaan lasta niin kauan kuin lapsi perhettä tarvitsee. Erityisesti tarvetta on perheille, jotka voivat ottaa vastaan kouluikäisen, maahanmuuttajataustaisen, erityishoitoa vaativan lapsen tai sisaruksia.

Ota rohkeasti yhteyttä. Perheiden ei tarvitse olla valmiita, kiinnostuneille tarjotaan infoa ja valmennusta.

Perhehoidon koordinaattori

Mirka Alanen, p. 050 302 5192

Erilaisia sijaisperheitä

 • Sijaisperhe
  Sijaisperheessä lapsi saa hoitoa ja kasvatusta kodinomaisessa ympäristössä. Lapsi asuu sijaisvanhempien luona pidempiaikaisesti.
 • Vastaanottoperhe
  Lapset tulevat sijaisperheisiin usein suoraan kriisitilanteesta lyhyellä varoitusajalla. Lapsi asuu perheessä muutamasta viikosta useaan kuukauteen. Vastaanottoperheissä toinen vanhempi on kotona.
 • Ammatillinen sijaisperhe
  Erityislapset asuvat ammatillisissa sijaisperheissä. Näissä perheissä on alan koulutusta ja toinen vanhempi on kotona.
 • Lomitusperheet:
  Lapset asuvat sijaisperheiden lomien aikana lomitusperheissä. Lomitusperheille tarjotaan valmennusta ja opastusta tehtävään.

Läheisverkostoselvitykset

Kun lapsen hoitoa läheisverkostossa selvitetään ja valmistellaan, työntekijä toimii yhteistyössä avohuollon lastensuojelun sosiaalityöntekijän ja perhehoidon sosiaalityöntekijän kanssa.

Mitä on perhehoito?

Perhehoidolla tarkoitetaan lapsen huolenpidon ja kasvatuksen järjestämistä sijaisperheessä. Lasten ja nuorten perhehoitajia kutsutaan myös sijaisvanhemmiksi.