Kuntouttava sijaishuolto lapselle

Tarjoamme pidempiaikaista kuntoutusta lastensuojelun lapsille. Meillä on Asolassa, Harjulassa ja Vuorikummussa yhteensä 20 paikkaa. Lisäksi kodeissa työskentelevä
Potkuri-työryhmämme kattaa 21 asiakasta. Tukenamme on myös terveydenhuollon asiantuntijoiden tiimi, johon kuuluu psykologi, sairaanhoitaja sekä kaksi toimintaterapeuttia.

Kuntouttavassa sijaishuollossa lapsen ja nuoren turvallisuuden tunteen saavuttaminen on kaiken perusta. Toimintamme on avointa, suunnitelmallista, kasvatuksellista ja kuntouttavaa. Toiminnassamme korostuvat yhdessä arjen jakaminen, eläminen, oppiminen ja siihen liittyvät henkilökohtaiset ihmissuhteet laitoksissa. Sijoitettujen lasten perheet ja läheiset ovat meille aktiivisia kumppaneita, joilla on lapsen identiteetin ja tulevaisuuden rakentumisen kannalta keskeinen rooli.