Lasten psykologipalvelut

Jos neuvolan tai päivähoidon tuki ei riitä, lasta odottaville perheille, alle kouluikäisille lapsille ja heidän vanhemmilleen on tarjolla psykologipalveluita. Tavoitteena on vuorovaikutuksen, lapsen kehityksen ja vanhemmuuden tukeminen sekä ongelmien varhainen havaitseminen.

Psykologilla voidaan:

  • tehdä psykologisia tutkimuksia
  • ohjata vanhempia lapsen kehityksessä ja kasvatuksessa
  • käydä terapeuttisia keskusteluja vauva- ja lapsiperheen muutos- ja kriisitilanteissa.

Perheet pääsevät psykologille lähetteellä, jonka voi saada esim. neuvolan terveydenhoitajalta, lääkäriltä tai päivähoidosta. Psykologit tekevät yhteistyötä neuvolan, päivähoidon ja muiden perheiden kanssa työskentelevien tahojen kanssa.

Psykologin palvelut ovat asiakkaille maksuttomia ja työskentely perustuu vapaaehtoisuuteen ja luottamuksellisuuteen.

Neuropsykologin palvelut

Neuropsykologin palvelut on tarkoitettu alle kouluikäisille ja peruskouluikäisille lapsille ja nuorille sekä heidän perheilleen. Tavoitteena on erityis- ja oppimisvaikeuksien varhainen tunnistaminen sekä vaikeuksista aiheutuvien seurausten lieventäminen.

Neuropsykologilla voidaan:

  • tehdä neuropsykologisia tutkimuksia
  • ohjata ja neuvoa vanhempia
  • suunnitella tukitoimia ja kuntoutusta
  • osallistua neuropsykologiseen ohjaukseen

Neuropsykologille pääsee lähetteellä alueellisten lasten kuntoutustyöryhmien kautta. Neuropsykologit tekevät yhteistyötä päivähoidon, koulun ja muiden lasten ja nuorten kanssa työskentelevien tahojen kanssa. Toimipisteet ovat Myyrmäessä, Koivukylässä ja Tikkurilassa.

Palvelut ovat asiakkaille maksuttomia ja työskentely perustuu vapaaehtoisuuteen ja luottamuksellisuuteen.

Länsi-Vantaan psykologipalvelut
Myyrmäen sosiaali- ja terveysasema