Liikkumista tukevat palvelut

Kuljetuspalvelujen yleisötilaisuus 29.3.2022 klo 16.30–18.00

Vantaan kaupungin vanhus- ja vammaispalvelut järjestävät yleisötilaisuuden, jossa voitte osallistua sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun kehittämiseen.

Paikka: Teams-kokous (linkki kokoukseen lisätään tähän kohtaan myöhemmin)

Yleisötilaisuuteen valmistaudutaan lyhyellä kyselyllä, johon toivomme teidän vastaavan 11.03.2022 mennessä (kysely sulkeutuu 10.3. klo. 23.59). Verkkokysely löytyy osoitteesta: https://osallistuvavantaa.fi/q/7l3yre2cev27

Kyselyn voi myös täyttää paperisena Vantaa-infon pisteellä.

Ohjelma

 • Klo 16.30 tilaisuuden avaus ja alustus aiheeseen
 • Klo 17.00 pienryhmissä ideoidaan ratkaisuja kyselystä nousseisiin aiheisiin
 • Klo 17.40 tilaisuudessa syntyneiden ratkaisujen koonti ja palaute
 • Klo 17.55 tilaisuuden päätös

Tervetuloa mukaan vaikuttamaan!

Uusi kuljetuspalvelukortti otetaan käyttöön 1.4.2020

Kuljetuspalvelun asiakkaat saavat uuden kuljetuspalvelukortin, jota käytetään 1.4.2020 alkaen. Samalla otetaan käyttöön uudet ohjeet taksikuljetusten käytöstä. Opiskele ohjeet ja säilytä ne. Olet saanut kuljetuspalvelupäätöksen yhteydessä asiakasohjeen. Uusi ohje korvaa tämän aiemman ohjeen.

 • Uudet taksin tilausnumerot löydät ohjeesta ja kuljetuspalvelukortista.
 • Kerro tilatessasi taksia, että maksu tapahtuu kuljetuspalvelukortilla. Näytä matkan alussa kortti kuljettajalle.
 • Vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun autossa maksettava omavastuuosuus nousee 1.4.2020 alkaen 1 euroa/yhdensuuntainen matka, koska taksin tilaus muuttuu asiakkaalle maksuttomaksi.
 • Huomaathan, että matkoja voi yhdistellä toisen kuljetuspalvelun käyttäjän kanssa. Tästä on uusi ohjeistus ohjeen sivulla 6.
 • Määräaikaisen päätöksen päättymisestä ei tule ilmoitusta. Laita päätöksessä oleva päättymisaika itsellesi ylös. Jos haluat hakea jatkoa määräaikaiselle palvelulle, toimita jatkohakemus kolme kuukautta ennen määräaikaisuuden päättymistä.
 • Oheisen ohjeen saat sähköpostiisi soittamalla vammaisneuvontaan (esim. näkövammaiset).

Taksin tilausohjeet Vantaa

Taksinkäytön lisäohjeita 14.12.2020

Lisätietoja: Vammaisneuvonta p. 09 8392 4682 arkisin klo klo 9-15

Vammaisneuvonnan ja kuljetuspalvelun puhelinnumerot

Yhteyttä voit ottaa myös sähköpostitse:
vammaisneuvonta@vantaa.fi
kuljetuspalvelut@vantaa.fi
henka@vantaa.fi

Esteetön ja toimiva julkinen joukkoliikenne on ensisijainen tapa järjestää kaikille soveltuva liikkuminen.

Siirry sivulla:
Julkinen liikenne
Menokaveri-tukihenkilötoiminta
Kuljetuspalvelut
Uusien asiakkaiden palvelutarpeen arviointi
Kun olet jo asiakkaana

Liikkumista tukevia palveluja järjestetään henkilöille, jotka eivät kykene itsenäisesti käyttämään julkisia liikennevälineitä sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn takia ja jotka tarvitsevat palvelua asioimisen tai muun jokapäiväiseen elämään kuuluvan tarpeen vuoksi.

Liikkumisen tukea voidaan järjestää seuraavilla toteuttamistavoilla tai niiden yhdistelmillä:

 • julkisten liikennevälineiden käytön ohjauksella ja ohjatulla harjoittelulla
 • saattajapalveluna
 • ryhmäkuljetuksina
 • korvaamalla kohtuulliset kustannukset jotka aiheutuvat taksilla, invataksilla tai muulla vastaavalla ajoneuvolla tapahtuvasta kuljetuksesta
 • muulla soveltuvalla tavalla

Asiakkaaksi tullaan ottamalla yhteyttä liikkumista tukeviin palveluihin. Erillistä hakemusta ei tarvita. Yhteydenoton jälkeen asiakkaaseen otetaan yhteyttä.

Asiakkaan palveluntarve kartoitetaan mm.:

 • terveystietojen pohjalta
 • kotikäynnillä
 • puhelimitse tai sähköpostitse

Arvioinnin tueksi voidaan pyytää erikseen lääkärintodistus ja/tai muita asiantuntijoiden lausuntoja. Arvioinnin tueksi on toisinaan välttämätöntä tehdä koekävely kodin ulkopuolella tai koematka julkisella liikennevälineellä. Palvelutarpeen arvioinnissa selvitetään asiakkaan palvelukokonaisuus ja miten eri palvelut vastaavat liikkumisen tarpeisiin.

Julkinen liikenne

Lähibussit
ovat erityisesti ikäihmisille ja liikuntarajoitteisille suunniteltua liikennettä. Aikataulu on rauhallisen hidas ja kuljettaja auttaa tarvittaessa matkustajia tavaroineen kyytiin ja kyydistä pois. Lue lisää HSL:n sivuilta.

Matalalattiabussit
Kaikki HSL:n bussit Vantaalla ovat matalalattiabusseja. Rollaattorin tai pyörätuolin kanssa liikkuvat menevät bussin keskiovesta sisään. Lue lisää: www.hsl.fi, www.matkahuolto.fi

Matalalattiajunat
Pyörätuolipaikoilla varustetut vaunut löytyvät junista kyseisen merkin perusteella. Ovessa on inva-painike, jota painamalla työntyy luiska oven ja laiturin väliin. Lue lisää: www.vr.fi.

Menokaveri-tukihenkilötoiminta

 • Asiakkaalle voidaan myöntää tukihenkilö kodin ulkopuolella liikkumista varten palvelutarpeen arvioinnin perusteella
 • Asiakkaan kanssa harjoitellaan käyttämään itsenäisesti julkista liikennettä ja käyttämään matkakorttia
 • Vahvistetaan asiakkaan kykyä liikkua itsenäisesti kodin ulkopuolella, esim. kuntoutumistilanteessa

4.12.2020 alkaen Menokaveri-toiminnan yhteystiedot:

Toiminnassa mukana olevat:
Sähköposti: menokaveri@vantaa.fi
Puhelin: 040 7005685
Kirjeposti: Menokaveri-toiminta, Hakunilan päivätoimintakeskus, Laukkarinne 4, 01200 Vantaa

Uudet Menokaveriksi haluavat vapaaehtoiset:
Sähköposti: vapaaehtoiset.avopalvelut@vantaa.fi
Puhelin: 040 7005685

Asiakkaaksi haluavat:
Vammaisneuvonta ark. klo 9-15 p.09 8392 4682
(alle 65-vuotiaat asiakkaat)

Seniorineuvonta ark. klo 9-15 p.09 8392 4202
(yli 65-vuotiaat asiakkaat)

Kuljetuspalvelut

Mikäli asiakkaalla on ikätasoon nähden pitkäaikaisesti (vähintään vuoden kestäen) erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja suuria / kohtuuttoman suuria vaikeuksia käyttää julkisia liikennevälineitä tukitoimista (esim. saattajapalvelu) huolimatta, voidaan palvelutarpeen arvioinnin perusteella myöntää kuljetuspalvelu.

Kuljetuspalvelua voidaan myöntää vammaispalvelulain (VPL) tai sosiaalihuoltolain (SHL) mukaisena.

Vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun kuukausittainen matkamäärä on 18 yhdensuuntaista matkaa ja sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelun kuukausittainen matkamäärä 2–8 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa asiakkaan yksilölliseen tarpeeseen perustuen.

Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat kuljetuspalvelua asioimisen tai muun jokapäiväiseen elämään kuuluvan tarpeen vuoksi (SHL:n mukaiset liikkumista tukevat palvelut 23 §). Asiakkaan tulee olla pääsääntöisesti yli 65-vuotias ja hänellä tulee olla pitkäaikaisesti (yli vuoden kestäviä) vaikeuksia liikkumisessaan ja suuria vaikeuksia käyttää julkisia liikennevälineitä (Shl- asetus 9§). Sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun myöntämiseen vaikuttaa paitsi asiakkaan toimintakyky, myös kokonaisvaltainen elämäntilanne. Näin ollen selvitetään myös asiakkaan ja tämän mahdollisen puolison taloudellinen tilanne. Hakemuksen käsittelyä varten tulee toimittaa verotuserittely ja 3kk tiliotteet kaikista tileistä, myös säästöjä koskien. Nämä selvitykset tulee toimittaa sekä hakijalta että tämän mahdolliselta puolisolta.

Kuljetuspalvelun tarve arvioidaan liikkumista tukevien palvelujen tiimissä. Kuljetuspalvelu korvaa julkista liikennettä siltä osin, kuin asiakkaan on tätä mahdotonta käyttää. Kuljetuspalvelua voidaan järjestää yllä mainituilla liikkumista tukevien palvelujen järjestämistavoilla, esimerkiksi ryhmäkuljetuksina tai yhdistettynä vaikkapa saattajapalvelun kanssa.

Uusien asiakkaiden palvelutarpeen arviointi

Alle 65-vuotiaiden vammaisten henkilöiden liikkumista tukevat palvelut
puhelin arkisin klo 9–12: 09 839 24682
sähköposti: vammaisneuvonta@vantaa.fi

Yli 65- vuotiaiden henkilöiden liikkumista tukevat palvelut
puhelin arkisin klo 9–15: 09 8392 4202
sähköposti: seniorineuvonta@vantaa.fi

Kun olet jo asiakkaana

Kaiken ikäisten liikkumista tukevat palvelut
Puhelin arkisin klo 9-15: 09 839 24682
sähköposti: kuljetuspalvelut@vantaa.fi
Postiosoite: Liikkumista tukevat palvelut / Itä-Vantaan Asiakasohjausyksikkö, PL 4716, 01310 Vantaan kaupunki

Ajankohtaista

Käsi tietokonehiiren päällä.

Sähköinen asiointi

Verkossa voit mm. varata aikoja, uusia eReseptin, katsella potilastietojasi tai vaikkapa tilata ilmaisen klamydia- ja tippuritestin!

Huolehdi hyvinvoinnistasi!

Katso vinkit oman terveytesi hoitoon Itsehoito-sivuilta.