Kuntouttava päivätoiminta

Tiedote 1.12.2021

Kotona asumisen tuki:

Vammaisten työ- ja päivätoimintakeskukset ovat suljettuna viikot 52–1 (27.12.2021-9.1.2022) lukuun ottamatta Malminiityn toimintakeskusta, jossa järjestetään välttämätöntä hoitoa ja toimintaa tarvitsevien asiakkaiden palvelu.

Ikääntyneiden päivätoimintakeskukset ovat suljettuna viikot 52–1 (27.12.2021-9.1.2022). Pilke-toiminta ja senioreiden vuokratalojen yhteisötoiminta toimivat normaalisti.

Tiedote 17.8.2021

Vantaan työ- ja päivätoimintakeskusten toimintaa avataan erityistä varovaisuutta noudattaen. Voimassa olevat rajoitukset ja ohjeistukset löydät täältä.

Kuntouttava päivätoiminta

Kuntouttava päivätoiminta on ennaltaehkäisevää toimintaa, jolla tuetaan ikääntyneen toimintakykyä, omatoimisuutta ja kotona asumista.

Toiminta on tarkoitettu kotona asuville muistisairaille, omaishoidettaville ja ikääntyneille, jotka tarvitsevat tukea osallistuakseen kodin ulkopuoliseen toimintaan. Kuntouttavalla päivätoiminnalla tuetaan myös omaishoitajia ja samankaltaisessa tilanteessa olevia.

Kuntouttavaan päivätoimintaan hakeudutaan palvelutarpeen selvittämisen kautta. Palvelutarpeen selvittämisen tekee sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö. Lisätietoja seniorineuvonnasta.

Länsi-Vantaan päivätoiminta

Myyrmäen päivätoimintakeskus
Ruukkukuja 5, 01600 Vantaa
toiminnanohjaaja p. 050 312 1594
ohjaajat, p. 0400 773 241, 040 568 5819
paivatoimintakeskus.myyrinkoti@vantaa.fi

Keski-Vantaan päivätoiminta

Simonkylän päivätoimintakeskus
Simontie 5, 01300 Vantaa
sosiaaliohjaaja p. 050 302 8713
ohjaajat, p. 050 312 1828, 0400 770 563
paivatoimintakeskus.simonkyla@vantaa.fi
päivätoiminnan esimies p. 043 825 4069

Itä-Vantaan päivätoiminta

Hakunilan päivätoimintakeskus
Laukkarinne 4, 01200 Vantaa
toiminnanohjaaja p. 040 735 0895
ohjaajat, p. 050 303 1126, 050 318 0987
paivatoimintakeskus.hakunila@vantaa.fi

Tiloja järjestöille ja yhdistyksille

Järjestöt ja yhdistykset voivat hakea päivätoimintakeskusten tiloja käyttöönsä iltaisin ja viikonloppuisin. Tilojen ulkopuolinen käyttö jakaantuu vakinaisiin ja tilapäisesti myönnettyihin käyttövuoroihin. Tiloja anotaan ”tilan ulkopuolisen käytön hakemuksella”, joka toimitetaan päivätoimintakeskuksen toiminnanohjaajalle. Käyttövuoron myötää tulosalueen palvelupäällikkö.

Lisätietoja toiminnanohjaajilta:
Myyrmäen päivätoimintakeskus p. 050 312 1594
Hakunilan ja Simonkylän päivätoimintakeskus p. 040 735 0895

Ajankohtaista

Käsi tietokonehiiren päällä.

Sähköinen asiointi

Verkossa voit mm. varata aikoja, uusia eReseptin, katsella potilastietojasi tai vaikkapa tilata ilmaisen klamydia- ja tippuritestin!

Huolehdi hyvinvoinnistasi!

Katso vinkit oman terveytesi hoitoon Itsehoito-sivuilta.