Palveluseteli

Palveluseteli on uusi tapa valita ja käyttää sosiaali- ja terveyspalveluja. Sitä voidaan käyttää tietyn palvelun hankkimiseen. Asiakas saa itse valita kunnan hyväksymän palveluntuottajan omien mieltymystensä ja tarpeidensa mukaisesti.

Palveluseteli myönnetään sosiaali- ja terveystoimen tekemän palveluntarpeen arvioinnin ja palveluratkaisun perusteella.

Vantaan kaupungin vanhuspalveluissa on käytössä seuraavat palvelusetelit:

  • Tehostetun asumisen palveluseteli
  • Omaishoitajan vapaan aikaisen hoidon palveluseteli (tehostetussa asumispalvelussa tai muussa palvelussa)

Palveluseteli on yksi vaihtoehto, jolla kaupunki järjestää palveluja asukkailleen. Sen lisäksi kaupunki tuottaa itse palveluita ja ostaa niitä yksityisiltä palveluntuottajilta.

Ajankohtaista