Palvelutarpeen selvittäminen

Palvelutarpeen selvittäminen tarkoittaa

  • ikääntyneen asiakkaan tuen ja palvelujen tarpeen kartoittamista,
  • ohjausta ja neuvontaa saatavilla olevista eri hyvinvointia tukevista palveluista.

Arviointi tehdään yleensä asiakkaan kotona. Tapaamisessa ovat mukana asiakas, hänen läheisensä sekä seniorineuvonnan palveluohjaaja tai muu sosiaali- ja terveysalan ammattilainen. Palvelutarpeen arvioinnissa kartoitetaan asiakkaan taustatiedot, voimavarat, terveydentila ja toimintakyky, sosiaalinen tilanne, läheisten osuus hoidossa, olemassa olevat palvelut sekä uusien palvelujen tarve. Uusien palvelujen turvin tuetaan asiakkaan itsenäistä kotona asumista.

Palvelutarpeen arviointia voi pyytää asiakas itse, hänen omaisensa, viranomainen tai muu henkilö.

Palvelutarpeen arviointi pyydetään soittamalla puhelinnumeroon

09 839 24202 (ma−pe klo 9−15)

tai ottamalla yhteyttä Maisan kautta.

Palvelujen piirissä jo olevien asiakkaiden palvelutarpeen arvioinneista huolehtii asiakkaan hoidosta vastaava henkilökunta.

Ajankohtaista