Neuvonta ja palveluohjaus

Vanhus lukemassa kirjaa.

Eläkkeelle siirtyminen ja eläkkeellä oleminen on merkittävä ja erilainen elämänvaihe. Työ ei rytmitä ajankäyttöä entiseen malliin ja siirrytään pois työterveyshuollon palveluista. Uuden elämänvaiheen haltuunottoon on tarjolla monenlaista hyvinvointia edistävää toimintaa ja palveluja. Hyvinvoinnin kulmakivet ovat: itsenäinen elämä, sosiaaliset suhteet ja osallisuus, terveys ja toimintakyky sekä asuminen ja koti.

Ikääntyneiden palvelujen lähtökohtana on aina tukea ikääntyneen asukkaan omia voimavaroja. Tavoitteena on, että ikäihmisten saavat asua omissa kodeissaan mahdollisimman pitkään ja hakeutuvat itselleen sopivien harrastusten ja muun toiminnan pariin.

On tärkeää, että huolehdit mahdollisimman hyvin omasta hyvinvoinnistasi! Näiltä sivuilta löydät myös vinkkejä hyvinvointiin.

Kun arjesta selviäminen kotona alkaa olla hankalaa, voi tarvittaessa saada tukea kotona asumiseen.

Niissä tilanteissa, kun nykyisessä kodissa asuminen ei enää ole mahdollista, on tarjolla esteettömiä senioriasuntoja sekä palvelu- ja hoiva-asumisen palveluita.

Palvelut perustuvat lainsäädäntöön, valtakunnallisiin linjauksiin sekä Vantaan ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelmaan.

Odotusajat iäkkään henkilön sosiaalipalveluihin

Iäkkäiden palvelujen myöntämisen perusteet 1.1.2022 (hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 11.10.2021).

Ajankohtaista