Kaivokselan yleiskaavan muutos (YK0045)

Muutoksen laatiminen on keskeytetty

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 22.5.2017 käynnistää yleiskaavan laadinnan koko Vantaan alueelle. Päätöksen seurauksena Kaivokselan yleiskaavan muutos –työ sulautetaan osaksi koko kaupungin yleiskaavatyötä ja erillisen yleiskaavan muutoksen laatiminen näin keskeytetään. Koko kaupungin yleiskaavan etenemistä voi seurata osoitteessa: www.vantaa.fi/yleiskaava2020