Haku päättynyt

Vantaankosken myllyn toimijan haku

Vantaan kaupunki etsii toimijaa Kuninkaantien varrella sijaitsevalle Vantaankosken myllylle. Kaupunki etsii ostajaa, joka sitoutuu kunnostamaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaan myllyn sivurakennuksineen ja järjestämään myllyllä sen luonteeseen soveltuvaa toimintaa, kuten majoitustoimintaa. Sopimukseen kuuluu myös myllyn tontin vuokraus ja myöhempi osto.

Tulevaan kauppaan kuuluu kolme rakennusta, mylly sivurakennuksineen sekä varastona käytetty talousrakennus. Mylly sivurakennuksineen on rakennettu vuonna 1892, talousrakennus 1928.

Hakuaika myllyn toimijaksi on 11.6.−31.8.2018. Hakemukseen on liitettävä alustava suunnitelma rakennusten kunnostamisesta, alueelle suunnitellusta toiminnasta ja hankkeen aikataulusta. Hakemukseen on liitettävä myös kuvaus hakijan nykyisestä toiminnasta, mahdollinen referenssiluettelo, kaupparekisteriote, tuloslaskelma ja tase kahdelta viimeiseltä toimintavuodelta sekä selvitys hankkeen rahoituksesta. Yhtiömuotoisesta toimijasta tarvitaan lisäksi yhtiön osakasluettelo.

Vantaankosken myllyn esite