Tervetuloa lääkäriksi Vantaalle!

Lääkärit työssään

Jos arvostat erinomaisia koulutusmahdollisuuksia ja uusien työtapojen rohkeaa kokeilua – tule Vantaalle töihin. Meillä pääset kouluttautumaan ja kehittymään jatkuvasti. Meille osaava työntekijä on kultaakin kalliimpi.

Avoimet lääkäritehtävät

Lääkäriksi Vantaalle - sijaisuudet, määräaikaisuudet, osa-aikaiset, kandiksi, YEK -jaksolle tai erikoistumaan

Tarjoamme terveyskeskuslääkäreille ja jatkokoulutuksessa oleville lääkäreille:

 • erinomaiset mahdollisuudet kouluttautua Suomessa
 • mahdollisuuden koulutuksiin myös ulkomailla
 • suunnitelmallisen perehdytyksen ja seniorikollegojen tuen
 • mahdollisuuden oman työn räätälöintiin
 • oppimista ja kouluttautumista arvostavan avoimen ilmapiirin
 • kilpailukykyisen palkkauksen
 • viikoittaiset tutortunnit YEK-vaiheen lääkäreille.

Kehity Vantaalla

Panostamme täysillä lääkärien koulutukseen ja urakehitykseen. Opetusterveyskeskuksellamme on oma budjetti, joka on tarkoitettu kokonaisuudessaan lääkäreiden jatkokoulutuksen järjestämiseen. Kaikki Vantaan terveysasemat ovat osa ammattitaitoista opetusterveyskeskustamme.

 • Kandien ja yleislääketieteen erikoistuvien opetusta ja koulutusta koordinoi opetusterveyskeskus. Jos olet YEK- ja erikoistumisvaiheessa oleva lääkäri, nimeämme sinulle oman henkilökohtaisen ohjaajan.
 • Meillä on nimetty koulutusylilääkäri ja neljä kliinistä opettajaa.

Järjestämme:

 • YEK-seminaarin joka kuukausi
 • YLE-erikoistuville teemaseminaaripäivän kaksi kertaa vuodessa
 • kaikille lääkäreille suunnatun Lääkäriforumin kaksi kertaa vuodessa.

Tee tutkimusta Vantaalla

Kannustamme akateemiseen tutkimustoimintaan. Kuulumme Akateemiseen terveyskeskukseen (AkaTK), joka edistää tieteellisen tutkimustyön tekemistä perusterveydenhuollossa. Useat tk-lääkärimme ovat mukana kansallisissa Käypä hoito suositus -työryhmissä.

Missä tulet työskentelemään?

Terveysasemalla

Lääkärimme työskentelevät seitsemällä terveysasemalla sekä ennaltaehkäisevässä terveydenhuollossa, päihdetyössä ja psykososiaalisissa palveluissa. Kaikilla terveysasemilla toimii päiväpoliklinikka, jossa hoidetaan kiireellistä hoitoa vaativat asiakkaat ilman ajanvarausta.

 • Voit räätälöidä omaa työtäsi ja vastaanottoaikoja. Vastaanottojen lisäksi voit työskennellä monipuolisesti lasten- ja äitiysneuvoloissa, ehkäisyneuvoloissa sekä koululääkärinä.
 • Kehitämme aktiivisesti erikoisalojen lääkärikonsultaatioita
 • Käytössämme on listautumismalli, jossa paljon terveyspalveluita tarvitsevat saavat omalääkärin.
 • Kaikki Vantaan terveyskeskukset saivat viisi tähteä Nuorten Lääkärien Yhdistyksen ja Lääkäriliiton kyselyssä. Kyselyyn vastasivat ammatillisessa jatkokoulutuksessa olevat nuoret lääkärit.

Vantaan sairaalassa

Vantaan sairaalaan kuuluvat:

 • Seutulassa sijaitseva Katriinan sairaala (seitsemän kuntoutusosastoa, päiväsairaala ja geriatrinen vastaanotto).
 • Rekolassa sijaitseva Peijaksen sairaala (kaksi geriatrista arviointi- ja akuuttiyksikköä).

Työskentelysi sairaalassa hyväksytään erikoistumispalveluksi yleislääketieteeseen. Jos olet 4.vuosikurssin suorittanut kandidaatti, voit työskennellä jo osastotyössä. Meillä on koulutusoikeudet yleislääketieteen ja geriatrian erikoisaloilla Helsingin yliopistossa sekä palliatiivisen erityispätevyyden koulutusoikeus.

Vantaa on sähköisten palveluiden edelläkävijä

Olemme innovatiivinen kaupunki, joka osallistaa henkilöstöä ja kuntalaisia uusien parempien palveluiden kehittämiseen.

Meillä kuntalaiset voivat muun muassa

Liity joukkoomme - tervetuloa Vantaalle töihin!

Ajankohtaista


Twitter