Tervetuloa töihin kotona asumisen tukeen!

sairaanhoitaja autoilee

Vantaa kotihoidossa työskentelee yhteensä noin 250 eri ammattiryhmiin kuuluvaa työntekijää. Suurin osa heistä on hoitotyössä työskenteleviä lähi- ja sairaanhoitajia.

Toimintayksiköitä on eri puolilla Vantaata. Lännessä toimintayksiköt sijaitsevat Martinlaaksossa ja Myyrmäessä. Idässä toimintayksiköt sijaitsevat vastaavasti Hakunilassa, Tikkurilassa, Koivukylässä ja Korsossa.

Vakinaisten työntekijöiden lisäksi Vantaan kotihoidossa on eri ammattien opiskelijoita suorittamassa opintoihinsa liittyviä työssäoppimisjaksoja. Pääosin opiskelijat tulevat pääkaupunkiseudun oppilaitoksissa, mutta myös muualla opiskeleville voidaan tarjota työssäoppimispaikkoja.

Vantaan kotihoidossa hoidetaan ikäihmisiä ja pitkäaikaissairaita, jotka eivät arkielämässään selviydy omassa kodissaan itsenäisesti omaisten tai muiden palvelujen turvin. Asiakkaiden selviytymistä tuetaan neuvonnan, ohjauksen, hoidon ja kuntoutuksen avulla. Työtä toteutetaan tiimityönä vastuuhoitajuuden periaatteita noudattaen.

Työ on itsenäistä, haastavaa ja monipuolista. Työssä korostuvat asiakkaan toimintakyvyn ja palvelutarpeen selvittely- ja arviointitaidot, ohjaus- ja konsultointitaidot, neuvottelutaidot sekä kyky itsenäiseen päätöksentekoon. Työ on pääasiassa vuorotyötä ja tapahtuu yleensä viikon jokaisena päivänä. Kehitämme työtämme ja toimintaamme aktiivisesti.

Vapaista kotihoidon työpaikoista ilmoitetaan Vantaan internet-sivuilla, Oikotie-palvelussa sekä työvoimahallinnon järjestelmissä. Vakinaisilta työntekijöiltä vaaditaan alan koulutus erillisten määräysten ja pätevyysvaatimusten mukaisesti. Sijaisina voivat toimia tutkinnon suorittaneet ammattilaiset sekä alan opiskelijat. Työllistämme mielellämme myös opiskelijoita. Kotihoidon lyhytaikaiset sijaisuudet täytetään ensisijaisesti Seuren, pääkaupunkiseudun yhteisen rekrytointiyrityksen kautta.

Ajankohtaista


Twitter