Hoivakoti työpaikkana

Vantaan kaupungin neljässä hoivakodissa Korson vanhustenkeskuksessa, Myyrinkodissa, Malminiityn asumis- ja toimintakeskuksessa sekä Simonkodissa työskentelee eri ammattiryhmiä. Suurimmat ammattiryhmät ovat lähihoitajat sekä sairaanhoitajat. Muita työntekijäryhmiä ovat laitoshuoltajat, fysioterapeutit, kuntohoitajat, viriketoiminnan ohjaajat ja lääkärit. Lisäksi henkilöstön moniammatillisena tukena toimivat hoiva-asumisen palvelujen geronomi ja Vantaan seurakuntayhtymän palkkaamana sairaalapastori.

Jokaisessa hoivakodissa on käytössä vakinainen varahenkilöjärjestelmä, jonka avulla ensisijaisesti hoidetaan lyhytaikaiset sijaisuudet. Lisäksi hoivakodeissa käytetään lyhytaikaisten sijaisuuksien hoitamiseen myös henkilöstöpalveluyritys Seuren vuokrahenkilöstöä.

Vapaista työpaikoista ilmoitetaan Vantaan kaupungin nettisivuilla ja työvoimahallinnon järjestelmässä.

Lisätietoja työskentelymahdollisuuksista antavat osastonhoitajat. Ota meihin rohkeasti yhteyttä, kerromme lisää työskentelystä hoivakodeissa.

Ajankohtaista


Twitter