Vantaa työnantajana

Vantaan kaupungin palveluksessa on yli 11 000 eri alojen ammattilaista. Heistä noin puolet työskentelee opetus- ja kasvatustehtävissä, kolmannes hoito- ja hoiva-aloilla sekä loput teknisissä tehtävissä ja hallinnossa. Neljä viidestä työskentelee vakinaisessa palvelussuhteessa. Henkilöstöstä naisia on 80 prosenttia ja miehiä 20 prosenttia. Työntekijöiden keski-ikä on 45 vuotta ja keskimääräinen palvelusaika 13 vuotta.

Vantaan kaupungilla on avoin ja rento, yhdenvertaisuuteen perustuva ilmapiiri sekä esimiehen ja työyhteisön tuki omassa työssä. Etsimme aktiivisesti keinoja edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja laajaa monimuotoisuutta. Anonyymi rekrytointi on yksi tapa. Vantaa on hyvin johdettu kaupunki ja edelläkävijä kuntapalvelujen kehittämisessä.

Kokeilemme rohkeasti uusia työ- ja toimintatapoja, ja jokainen voi työssään vaikuttaa kaupungin kehittymiseen. Teemme vastuullista työtä, jota ohjaavat suunnitelmallisuus ja selkeät tavoitteet. Vantaan kaupunki on vastuullinen ja turvallinen työnantaja.

Uskomme vakaasti, että työntekijöiden hyvinvointi säteilee asiakkaille parempana palveluna. Panostamme siis henkilöstön hyvinvointiin ja osaamisen kehittämiseen. Esimerkiksi vuonna 2019 koulutuspäiviä oli yhteensä 33 617.

Tarjoamme monenlaisia työskentelymahdollisuuksia: vakituisia työpaikkoja, määräaikaisuuksia, sijaisuuksia ja harjoittelupaikkoja. Vantaan kaupungin vakituisista ja pitkäkestoisista määräaikaisista toimista sekä viroista ilmoitetaan kaupungin verkkosivuilla. Käytämme työnhaussa sähköistä rekrytointijärjestelmää. Avoimet työpaikat

Työyhteisöissä viihdytään, esimiestyö hyvää

Henkilöstömme työhyvinvointia selvitettiin syksyllä 2020 Työterveyslaitoksen Kunta10-kyselyllä. Vantaan tulokset olivat erinomaiset, monilta osin Kunta10:n keskiarvoa paremmat.

Vastausten perusteella Vantaan henkilöstö kokee paljon positiivista työn imua. Henkilöstömme mukaan työyhteisöt koetaan toimiviksi ja niissä on erittäin paljon sosiaalista pääomaa. Työstekijämme suosittelevet mielellään Vantaata työnantajana ystävilleen.

Myös johtamisen koetaan olevan Vantaalla hyvää. Tulosten mukaan lähiesimiehiltä saa yhä enemmän tukea työhön, toiminta koetaan yhä oikeudenmukaisemmaksi ja valmentava johtaminen on kehittynyt. Vaikutusmahdollisuuksia muutostilanteissa koetaan olevan enemmän kuin aikaisemmin. Lue lisää tiedotteesta.

Tervetuloa Vantaalle töihin

Vantaan avoimet työpaikat kartalla

Klikkaa ja zoomaa avoimia työpaikkoja!

Ajankohtaista


Twitter