Nuorten kesätyöseteli

Vantaan kaupunki tukee nuorten työllistämistä kesätyösetelillä, joka kattaa osan työnantajalle tulevista kuluista.

Kesätyösetelimme uudistui alkuvuodesta 2019, ja nyt yhä useampaa vantaalaisnuorta tuetaan nyt kesätyöpaikan saamisessa. 300 euron seteli jaetaan vuonna 2020 jokaiselle 9.–luokkalaiselle sekä lisäksi tuhannelle nuorelle, jotka ovat syntyneet vuosina 2002–2005.

Jokainen vantaalainen 9.–luokkalainen nuori saa setelin koulunsa kautta. Muut seteliin oikeutetut ovat 17.2.2020 alkaen voineet hakea seteliä saatua kesätyöpaikkaa vastaan. Seteleitä jaetaan 1 kpl / nuori. Kesätyöseteleitä ei myönnetä takautuvasti eli työsuhteen jo alettua.

Huom! Vuoden 2020 kesätyösetelien jako on päättynyt 30.6.

Hae seteliä sähköisesti tai nouda se Vantaa-infosta

Poikkeustilanteen vuoksi ja koronaviruksen leviämisen estämiseksi vantaalaisilla nuorilla on nyt mahdollisuus hakea kesätyöseteli myös sähköisesti.

Kun olet saanut kesätyöpaikan, pyydä työnantajaa täyttämään Kesätyöpaikan tiedot -lomake ja täytä sen jälkeen itse sähköinen kesätyösetelihakemus. Hakemuksen liitteeksi tarvitset täytetyn Kesätyöpaikan tiedot -lomakkeen lisäksi kuvan henkilöllisyystodistuksestasi. Kesätyöseteli postitetaan antamaasi kotiosoitteeseen noin viikon kuluttua sähköisen hakemuksen jättämisestä.

Kesätyösetelin voi myös noutaa henkilökohtaisesti Tikkurilan ja Myyrmäen Vantaa-infoista ja Ohjaamon neuvonnasta. Seteliä hakiessaan nuorella on oltava mukanaan henkilöllisyyden osoittava asiakirja (henkilötodistus, passi, ajokortti, mopo(auto)kortti, kelakortti) sekä täytetty Kesätyöpaikan tiedot -lomake, josta käy ilmi tulevan työsuhteen tiedot. Vantaalaisuus tarkistetaan setelin annon yhteydessä väestörekisterijärjestelmästä.

Jos sinulla tulee kysyttävää, ota yhteyttä!

Näin kesätyöseteli toimii

9.–luokkalaiset

 • Koulu antaa sinulle kesätyösetelin.
 • Neuvottele kesätyöpaikasta työnantajan kanssa ja lupaa hänelle kesätyöseteli, jos saat kesätyöpaikan.
 • Anna kesätyöseteli työnantajalle aloittaessasi työt.
 • Työnantaja maksaa sinulle palkan ja hakee kesätyösetelituen Vantaan kaupungilta. Tulostettava tilityslomake.
 • Vantaan kaupunki korvaa 300 euroa palkastasi työnantajalle kesätyösi jälkeen.

Ne vantaalaiset 9.-luokkalaiset, jotka käyvät kouluta Vantaan ulkopuolella, saavat setelin postitse. Nämä setelit postitetaan viikolla 9.

Vuosina 2002–2005 syntyneet (ei 9.–luokkalaiset)

 • Neuvottele kesätyöpaikasta työnantajan kanssa.
 • Täyttäkää yhdessä työnantajan kanssa lomake kesätyöpaikan tiedoista, jonka työnantaja allekirjoittaa.
 • Anna täytetty lomake virkailijalle Vantaa-infoissa tai hae seteliä sähköisesti.
 • Anna saamasi kesätyöseteli työnantajalle aloittaessasi työt.
 • Työnantaja maksaa sinulle palkan ja hakee kesätyösetelituen Vantaan kaupungilta. Tulostettava tilityslomake.
 • Vantaan kaupunki korvaa 300 euroa palkastasi työnantajalle kesätyösi jälkeen.

Tilitys on tuen ehtona

Tuen saamisen ehtona on tuen tilittäminen. Työnantaja täyttää tilityslomakkeen ja liittää mukaan siinä mainittavat tiedot. Tilityksen on oltava kaupungin kirjaamossa viimeistään 31.10.2020. Tilitykseen on liitettävä työnantajan palkkajärjestelmästä tulostettu palkkalaskelma/palkkatodistus tai nuoren allekirjoittama muu palkkatodistus.

Vuoden 2020 kesätyösetelit tiivistetysti

 • Tarkoitettu vuosina 2002–2005 syntyneille nuorille.
 • Kesätyösetelit ovat 300 euron arvoisia.
 • Seteleitä jaetaan 17.2.–30.6.2020.
 • Työskentelyaika 1.5.–30.9.2020.
 • Minimibruttopalkan on oltava 450 euroa. Lomakorvaukset eivät saa sisältyä tähän minimibruttopalkan määrään.
 • Työpäiviä on oltava vähintään 10, joko yhtäjaksoisesti tehtynä (esim. 2 täyttä kalenteriviikkoa) tai peräkkäisiin jaksoihin sijoittuvana.
 • Jos kesätyö on pidempi, tulee palkankin olla suurempi kuin 450 euroa.
 • Työnantaja ei voi olla yksityistalous, kaupunki/kunta tai valtio.
 • Työnantajan ei tarvitse olla vantaalainen. Työnantajalla on kuitenkin oltava suomalainen y-tunnus.
 • Työnantaja toimittaa tilityslomakkeen liitteineen kirjaamoon viimeistään 31.10.2020.
 • Tuen maksu työnantajalle edellyttää, että tilitys on saapunut ajoissa Vantaan Kirjaamoon ja työsuhde täyttää tuen ehdot.

Ilmoita kesätyöpaikka

Työantaja, haluatko palkata nuoren kesätöihin kesätyösetelillä? Jätä ilmoitus avoimesta kesätyöpaikastasi. Julkaisemme ilmoitetut työpaikat tällä sivulla. Jos sinulla on kysymyksiä työpaikan ilmoittamiseen liittyen, ota yhteyttä työllistämistuet@vantaa.fi.

Voit hyödyntää kesätyöpaikan ilmoittamisessa myös pikaduuni.fi-sivustoa.

Nuorten kesätyöseteli

Ajankohtaista


Twitter