Sujuvampaa liikkumista Tallinnan ja
Vantaan Aviapoliksen välillä

FinEstSmartMobility -projektin tavoitteena on parantaa Helsingin ja Tallinnan välisiä liikkumisvirtoja älykkäillä liikenneratkaisuilla. Projekti keskittyy entistä sujuvampiin eri liikennemuodot yhdistäviin liikkumisketjuihin sekä maiden sisäisessä että rajat ylittävässä liikennöinnissä suunnittelemalla ja kokeilemalla ICT-painotteisia ratkaisuja.

Näiden avulla liikuttamis- ja liikkumisajat sekä ihmisillä että tavaroilla vähenevät. Ihmisten ja tavaroiden sujuvampi liikkuminen vähentää niin hiilidioksidi- kuin melusaastetta satamissa ja kaupungeissa. Rajat ylittävällä toiminnalla varmistetaan palveluiden aito käyttäjälähtöisyys ja parannetaan myös rajat ylittävää liikennesuunnittelua. Vantaan tavoitteena on sujuvoittaa liikkumista Länsisataman ja Aviapolis-alueen välillä.

Projekti saa rahoituksen Interreg Central Baltic –ohjelmasta. Projektin kokonaisbudjetti on 1,8 miljoonaa euroa.

Projektipartnerit ovat: Helsingin kaupunki, Tallinnan kaupunki, ICT demo center, Forum Virium Helsinki, Vantaan kaupunki, Viron tiehallinto. Tarkempaa tietoa projektista löytyy sen verkkosivuilta: www.finestsmartmobility.com

Ajankohtaista


Twitter