Älykäs asuminen

Vuoden 2015 Asuntomessuilla esiteltiin aktiivista ja itsenäistä asumista tukevia tuotteita ja palveluja. Älykkään hyvinvoinnin näyttelyyn oli koottu joukko teknologiatuotteita, joiden tarkoitus on helpottaa elämää tai lisätä turvallisuutta.

Pysäköintitalo Rubiiniparkin asukastilaan rakennettiin esittely- ja kokeilutila, jossa oli mukana 17 pientä ja keskisuurta suomalaista hyvinvointi- ja terveysteknologiayritystä. Kävijät saivat vapaasti tutustua tuotteisiin ja kokeilla niitä. Heillä oli myös mahdollisuus osallistua yritysten kehitystyöhön antamalla palautetta käyttökokemuksistaan.

Osallistuneet yritykset arvioivat näyttelyn hyvin toteutetuksi ja olivat tyytyväisiä palautteisiin. Yritysten edustajat katsoivat, että palautteista on hyötyä tuotekehityksessä. Valtaosa yrityksistä osallistuisi uudelleen.

Messukävijät pitivät tilan toteutuksesta: 95 prosenttia vastanneista suhtautui tilaan myönteisesti. Tilaa ja sen sisältöä pidettiin hyvänä ja tarpeellisena ja siellä oli kävijöiden mukaan paljon ja mielenkiintoisia tuotteita, joita oli kiva päästä kokeilemaan. Eniten kiinnostusta herättivät Armi aktiivituoli, liesivahdit ja turvakellot.

Vantaan kaupungin Älykäs asuminen -hanke toteutettiin yhteistyössä kaupungin muiden tulosalueiden, Laurea ammattikorkeakoulun ja rahoittajana toimineen Uudenmaan liiton kanssa.

Ajankohtaista


Twitter