Perille asti

Pääkaupunkiseutu liikuttaa kymmeniä tuhansia asukkaita, turisteja ja työmatkalaisia. Perille asti –hanke helpottaa ihmisten perillepääsyä – työpaikalle, matkakohteeseen ja kotiin.

Pääkaupunkiseudun julkinen liikenne on helppo ja vaivaton tapa liikkua paikasta toiseen. Silti on tunnistettu, että on alueita, joihin pääsy koetaan vaikeaksi ilman omaa autoa. Tämä voi olla esteenä kohteiden ja kohteissa toimivan yrityksen kehittymiselle ja kasvulle. Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi luonto- ja matkailukohteet sekä uudet, kehittyvät asuin- ja työpaikka-alueet.

Perille asti – hanke parantaa niin matkailijoiden, työntekijöiden kuin myös asukkaiden liikkumiskokemusta pääkaupunkiseudulla – älykkäitä liikkumisen palveluja hyödyntäen.

Hankkeessa kehitetään kestäviä liikkumisen palvelukokonaisuuksia erityisesti matkailualan yritysten hyödynnettäväksi. Hankkeessa syntyneet markkinalähtöiset palvelut täydentävät nykyistä liikennejärjestelmää ja tekevät perillepääsystä helppoa. Tavoitteena on asiakaslähtöisten palvelukokonaisuuksien muodostaminen, asiakasvirtojen lisääminen ja matkailijoiden, työntekijöiden ja asukkaiden vaivaton liikkuminen.

Hanke toteutetaan tiiviissä, kuntarajat ylittävässä yhteistyössä kohdealueiden- ja liikkumispalveluja kehittävien yritysten, mukana olevien kaupunkien ja T&K&I-toimijoiden kanssa.

Perille Asti –hanke kohdistuu Espoossa Nuuksioon ja Rantaraitin alueelle, Vantaalla Aviapolikseen ja Vantaan muihin matkailukohteisiin sekä Helsingissä Jätkäsaareen ja Ruoholahden alueeseen.

Hankkeessa mukana: Vantaan kaupunki (päätoteuttaja), Aalto-korkeakoulusäätiö, Forum Virium Helsinki, Espoo Marketing, Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Demos Helsinki.

Hankkeen kesto: 1.9.2017 - 31.3.2020

Hankeen budjetti: 1, 8 miljoonaa euroa

Perille Asti – hanke saa rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta osana 6Aika-strategiaa.

Ajankohtaista

Twitter