Kasvun ekosysteemit 2 – kaupunki kokeilualustana

Kasvuhakuisilta yrityksiltä puuttuu koostettua tietoa kaupunkien tarjoamista mahdollisuuksista tutkimus-, kehitys- ja innovaatioyhteistyöhön. Kaupunkien kehityshankkeissa on mahdollisuuksia yhteistyölle. Tarjonnan tiedot kuitenkin ovat yritysten näkökulmasta hajanaisia ja vaikeasti tavoitettavia. Kasvun ekosysteemit 2 – kaupunki kokeilualustana -hanke rakentaa kokeilualustan, jolle on koottu tarpeelliset tiedot yrityksiä varten ja joka on räätälöity kaupunkien tarpeisiin.

Alustaa rakentaessaan hanke hyödyntää kokeilutoiminnan hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja, joita on tuotettu jo aiemmin 6 Aika -strategian kärkihankkeissa Avoin data ja rajapinnat, Avoimet innovaatioalustat, Avoin osallisuus ja asiakkuus sekä muissa 6 Aika -hankkeissa.

Hankkeessa syntyy kokeilualusta- ja testbed-malleja. Ne auttavat yrityksiä tuomaan parempia tuotteita markkinoille nopeammin ja kaupunkeja tarjoamaan asukkaille uusia palveluja yhteisesti sovituin pelisäännöin. Kasvun ekosysteemit 2 – kaupunki kokeilualustana -hankkeen työ täydentää kesäkuun 2021 lopussa päättyneen Kasvun ekosysteemit -hankkeen työtä ja tuloksia.

Hanketta rahoittaa EU:n "Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelma".

Hankkeessa mukana: Turun kaupunki (koordinaattori), Oulun kaupunki / Business Oulu ja Vantaan kaupunki

Kesto: 1.7.2021–30.6.2022

Budjetti: 207 320 euroa

Ajankohtaista


Twitter