Digipore

Digitalisaatio on muuttanut työn tekemisen tapoja. Digipore-hanke avaa nuorille polkua työelämään ja päivittää kokeneempien työnhakijoiden osaamista muun muassa koulutuksilla. Erityisesti yritysten osaajatarpeiden selvittäminen on otettu keihäänkärjeksi tässä hankkeessa.

DigiPore Vantaan osaprojektin tavoite on antaa vantaalaisille työttömille kosketus teknologian eri osa-alueisiin, IT-maailmaan ja tekniikan erilaisiin käyttömahdollisuuksiin sekä innostaa heitä opettelemaan perusteita. Taitoja ja edistymistä silmällä pitäen tavoitteena on rohkaista siirtymään alan töihin tai opiskelemaan alan koulutukseen.

Toiminta järjestetään työpajoina. Näissä työpajakokonaisuuksissa tutustutaan ohjelmoinnin perusteisiin pelejä, hyötysovelluksia, 3D-maailmoja ja robotteja (mikrokontrollereita) ohjelmoimalla. Lisäksi tutustutaan 3D-mallinnukseen luomalla grafiikkaa mm. AR-sovelluksiin. Luomme myös malleja 3D-tulostukseen ja VR maailmaa varten sekä rakennamme yksinkertaista elektroniikkaa. Työpajat on rakennettu osakokonaisuuksiksi, joissa eri aihealueet yhdistyvät. Työpajaan osallistuvat ovat työttömiä täysi-ikäisiä vantaalaisia.


Hankkeessa mukana: Turun kaupunki (päätoteuttaja), Helsingin kaupunki, Vantaan kaupunki, Espoon kaupunki, Tampereen kaupunki ja Oulun kaupunki
Hankkeen kesto: 01.09.2018 - 31.12.2019
Hankkeen budjetti: 1 103 227€
Hanke saa rahoitusta Euroopan sosiaalirahastosta osana 6Aika-strategiaa.

Ajankohtaista

Twitter