DigiPoint

Nuori nainen käyttää kannettavaa tietokonetta keittiönpöydän äärellä, taustalla nuori mies

DigiPoint-hankkeen tavoitteena on kehittää työnhakijoille sujuvia väyliä digialojen työpaikkoihin ja koulutukseen. Hanke vahvistaa työnhakijoiden sosiaalisia taitoja ja elämänhallintaa sekä kehittää joustavia opintomahdollisuuksia korkeakouluissa. Hanke tuottaa osaavaa ja koulutettua työvoimaa työvoimapulasta kärsiville teknologia-aloille.

DigiPoint kehittää palveluja ja toimintamalleja, jotka sopivat vaikeasti työllistyvien henkilöiden osaamisen kehittämiseen ja elämäntilanteeseen. Tarkoituksena on vaikuttaa positiivisesti henkilöiden elämäntilanteeseen ja työllistymisen edellytyksiin. Heidän itsetuntemuksensa, sosiaaliset taitonsa ja vuorovaikutustaitonsa vahvistuvat. Tulevaisuudennäkymästä tulee positiivisempi ja tavoitteet koulutus- ja työnhaussa selkiytyvät.

Korkeakouluyhteistyön ja joustavien opintomahdollisuuksien lisääminen on tarpeellista, jotta mahdollisimman moni vaikeasti työllistyvä henkilö saa elämäntilanteeseensa sopivia osaamisen kehittämisen palveluja ja malleja. Korkeakoulujen on tunnistettava työelämässä tarvittava osaaminen paremmin, jotta voidaan kehittää opiskelijan ja työelämän toimijoiden osaamista työmarkkinoiden tarpeen mukaan sekä tunnistaa myös muualla hankittu osaaminen osaksi opintoja.

Hankkeessa haetaan myös ratkaisuja digitalisaation aiheuttamiin osaamisvaatimuksiin työelämässä ja hyödynnetään digitaalisuuden mahdollisuuksia osaamisen kehittämisessä.

Vantaan DigiPoint-osahankkeen päätavoitteena on parantaa ICT-osaamistaustaisten toisen asteen suorittaneiden nuorten työttömien työnhakijoiden työllistymistä. Tavoitteeseen päästään tarjoamalla nuorille kahdenlaisia ryhmämuotoisia toimintoja työpajoja sekä AMK-kokeilua.

Työpajat kestävät noin kolme kuukautta ja ne suoritetaan työkokeiluna. Työpajan aikana nuoret pääsevät esimerkiksi kokeilemaan ohjelmointia, 3D-mallinnusta, pelisuunnittelua ja robotiikkaa oman mielenkiinnon mukaan. Seuraava työpajajakso alkaa elokuussa 2021. Myöhemmin syksyllä järjestämme vielä toisen työpajajakson, jonka ajankohta on loka-marraskuussa 2021.

AMK-kokeilussa nuoret suorittavat Laurean avoimen ammattikorkeakoulun digi- ja työelämätaidon opintoja. Ohjelma sisältää tulevaisuus- ja palvelumuotoilun, digitaalisen projektihallinnan ja digitaitojen opintoja. Lisäksi osallistujille tarjotaan ryhmä- ja yksilötukea opintoihin sekä työnhakuun Vantaan kaupungin toimesta. AMK-kokeilu alkaa 13.9.2021 ja kestää 11.2.2022 saakka. Paikkoja on tarjolla noin 15 nuorelle. Opinnot on mahdollista suorittaa työttömyysetuudella sivutoimisena tai lyhytkestoisena opiskeluna. AMK-kokeiluun tulee ilmoittautua 30.8.2021 mennessä. Varmista kuntakokeilun omavalmentajaltasi oikeutesi opiskeluun työttömyysetuudella.

Jos haluat mukaan DigiPointiin, täytä yhteydenottolomake.

Hankkeessa mukana: Turun kaupunki (päätoteuttaja), Vantaan kaupunki, Espoon kaupunki, Helsingin kaupunki/Stadin ammatti- ja aikuisopisto, Laurea ammattikorkeakoulu ja Metropolia ammattikorkeakoulu.

  • Kesto: 1.4.2020 - 31.12.2021
  • Budjetti: 1 342 594 euroa

Käy katsomassa video toiminnastamme.

Ajankohtaista


Twitter