Marraskuun toimintaympäristötiedot

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Vantaan väkiluku oli vuoden 2021 marraskuussa 239 300. Vantaa on kasvanut tammi-marraskuun välisenä aikana vajaalla 2 100 asukkaalla, joka oli 1 300 henkilöä vähemmän kuin samaan aikaan vuonna 2020. Ero johtuu kuntien välisestä muuttoliikkeestä, josta Vantaa on saanut muuttotappiota tammi-marraskuussa peräti 1 100 henkilöä. Tilanne oli täysin toinen viime vuonna, jolloin marraskuun loppuun mennessä Vantaa oli saanut maan sisältä saman verran muuttovoittoa. Nettomaahanmuutto oli 400 henkeä ja luonnollinen väestönkasvu 250 henkeä korkeammalla tasolla kuin edellisvuonna.

Vantaan rakennusvalvonnan ennakkotietojen mukaan vuoden 2021 marraskuuhun mennessä asuntoja oli valmistunut 2 840, joka oli vajaa 200 asuntoa enemmän kuin edellisvuonna. Myös asuntojen aloituksia on ollut jonkin verran viime vuotta enemmän, mutta asuntorakentamislupia oli marraskuuhun mennessä myönnetty vajaa 1 600 vähemmän kuin samaan aikaan vuonna 2020.

Vantaalla oli 15 200 työtöntä marraskuussa 2021. Lomautettujen määrä on laskenut joka kuukausi huhtikuusta 2021 lähtien ja muiden työttömien elokuusta lähtien. Suurista kaupungeista Vantaan (12,1 %) ja Turun (12,2 %) työttömyysasteet olivat marraskuussa 2021 korkeimmat ja Espoossa työttömyys oli selvästi alhaisinta (9,0 %). Pitkäaikaistyöttömiä oli Vantaalla marraskuussa vajaa 6 700, joka oli suurin lukema viimeisten kymmenen vuoden aikana. Työpaikkoja oli avoinna lähes 4 000.

Lisää tietoa on koottu Tilastoja Vantaalta -diasarjaan, jota päivitetään kuukausittain.

Kannattaa myös katsoa Excel-taulukkoa, jossa on koko alkuvuoden tiedot kuukausittain.

Toimintaympäristötiedot taulukko-muodossa. Samoja tietoja löytyy myös tekstistä ja exceltaulukosta, johon on linkki tekstissä.

Lataa pidemmällä aikasarjalla oleva Toimintaympäristötaulukko Excel-muodossa.