Tilasto- ja tutkimusjulkaisut

Tälle sivulle on koottu tutkimus ja tietopalvelu tiimin tekemät julkaisut, joista vuosittain ilmestyvät Rakentaminen Vantaalla, Tilastollinen vuosikirja, Vantaan väestö ja Väestöennuste.

Vantaa alueittain ilmestyy painettuna viiden vuoden välein. Erilaisia tutkimuksia ja selvityksiä sekä tilasto- ja suhdannekatsauksia tehdään tarpeen mukaan. Lisäksi uutiskirjeessä tiedotamme ajankohtaisista asioista. Uusimmat tilastokatsaukset on koottu oikeaan reunaan. Jokaisesta julkaisusarjasta on esillä vain uusin julkaisu, vanhemmat julkaisut löytyvät julkaisuarkistosta.

Rakentaminen Vantaalla

Rakentamistilastoihin on koottu kuntarekisteristä edellisen vuoden rakentamista koskevat tärkeimmät tilastot: myönnetyt rakennusluvat sekä aloitetut ja valmistuneet rakennukset rakennuksen käyttötarkoituksen mukaan osa-alueittain. Uusin Rakentaminen Vantaalla julkaisu on pilkottu osiin, koska julkaisua ei enää paineta. Rakentamistilastoja on avattu tekstein ja kuvioin Tilastokatsauksessa Rakentaminen Vantaalla 2017 ja laaja tilasto-osio on saatavissa Excel-muodossa. Tilasto-osiossa on koko Vantaan osalta aikasarjoja ja osa-alueittain rakennus- ja asuntokanta (1.1.). Vuokratalo- ja asumisoikeustalokannasta on omat taulukot. Aiheesta on lisätietoa asuminen ja rakentaminen sivuilla.

Rakentaminen Vantaalla 2017 (pdf) / lataa taulukot Rakentaminen Vantaalla 2017 Excel-muodossa

Tilastollinen vuosikirja

Vantaan kaupungin tilastollista vuosikirjaa on julkaistu kaupungiksi tulovuodesta 1974 lähtien. Vuosikirja on luonteeltaan kokoomateos, jossa pyritään mahdollisimman kattavasti kuvaamaan Vantaata ja vantaalaisia tilastoin. Vuosikirjaa ei tehdä enää julkaisu-muotoon, mutta kaikki Excel-taulukot on koottu yhteen ja löytyvät alla olevan linkin kautta sekä myös eri aihealueiden sivuilta.

Vantaan vuosikirja 2018

Vantaan väestö

Vantaan väestö -julkaisu sisältää tärkeimmät koko kaupunkia ja sen osa-alueita koskevat väestötiedot. Tietoja on väestön ikä- ja sukupuolirakenteesta, äidinkielestä, perheistä ja asuntokunnista. Lisäksi on taulukoita syntyneistä, kuolleista, muuttoliikkeestä sekä kunnassa asuvista ulkomaan kansalaisista. Aiheesta on lisätietoa väestö ja ennuste sivuilla.

Vantaan väestö 2020/2021 (pdf) (lataa taulukot Vantaan väestö 2020/2021 Excel-muodossa)

Väestöennusteet

Vuosittain tehtävä Vantaan koko kaupungin väestöennuste ulottuu vuoteen 2045 ja suuralue- / kaupunginosaennuste vuoteen 2031. Väestöennusteessa on myös tiedot edellisen vuoden väestönkehityksestä ja edellisen ennusteen onnistumisesta ikäryhmittäin ja osa-alueittain. Vantaan ruotsinkielisen väestön ennusteessa osa-aluetasona ovat suuralueet ruotsinkielisen väestön vähyydestä johtuen. Väestöennusteesta on lisätietoa väestö ja ennuste sivuilla.

Helsingin seudun vieraskielisen väestön ennuste esitetään kieliryhmittäin ja se on laadittu kunnittain pääkaupunkiseudun neljään kuntaan ja yhteisenä seudun kymmenen kunnan muodostamalle kehysalueelle.

Vantaan väestöennuste 2021 (pdf) (lataa taulukot Vantaan väestöennuste 2021 Excel-muodossa)

Vantaan ruotsinkielisen väestön ennuste 2021 (pdf) (lataa taulukot Vantaan ruotsinkielisen väestön ennuste 2021 Excel-muodossa)

Helsingin seudun vieraskielisen väestön ennuste 2018-2035

Vantaa alueittain

Vantaa alueittain on tiivis tietopaketti Vantaasta ja sen osa-alueista. Siihen on koottu aikasarjoja ja kuvioita tärkeimmistä kaupunkia kuvaavista ilmiöistä, kuten väestöstä, asumisesta, rakentamisesta ja työmarkkinoista. Näitä tilastotietoja täydentävät aluekuvaukset, joissa on kerrottu alueiden historiasta, luonnosta, asumisesta ja väestöstä sekä työpaikoista, palveluista ja kehitysnäkymistä. Kirja ilmestyy painettuna viiden vuoden välein, mutta tilastotaulukot ja kuviot päivitetään vuosittain.

Tutkimukset ja selvitykset

Tietopalveluyksikön selvityssarjassa julkaistaan tilastoselvityksiä ja tutkimusraportteja ajankohtaisista ja vaihtuvista aiheista.

Kuntavaalit Vantaalla 2021 (C3:2021, Klaus Bossart)

Kuntavaalit Vantaalla 2021 tulokset (Excel-muodossa)

Vantaan valtuustokauden 2017-2021 toimintaympäristökatsaus (Henrik Lönnqvist)

Vantaan hyvinvointikertomus 2020 (Minna Mänty ja Heikki Vehmas + työryhmä)

Vantaan asukasbarometri 2020 (Jasmin Bayar)

Ulkomaalaistaustaiset pääkaupunkiseudulla: asuminen, työllisyys ja tulot (Pasi Saukkonen, Helsingin kaupunki)

Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus (KAPA) 2020 (FCG Konsultointi Oy, Heikki Miettinen ja Jarno Parviainen)

Vantaan hyvinvointikatsaus 2019 (Olga Salow, Minna Mänty + työryhmä)

How different are we? Survey results on identities, values and attitudes among the Finnish majority population and the largest ethno-linguistic minorities (e2 Tutkimus sekä Helsingin kaupunki, Ville Pitkänen, Pasi Saukkonen, Jussi Westinen)

Samaa vai eri maata? Tutkimus viiden kieliryhmän arvoista ja asenteista Suomessa (e2 Tutkimus sekä Helsingin kaupunki, Ville Pitkänen, Pasi Saukkonen, Jussi Westinen)

Samaa vai eri maata?, keskeiset tulokset tiivistetysti

Ollako vai eikö olla? Tutkimus viiden kieliryhmän kiinnittymisestä Suomeen (e2 Tutkimus sekä Helsingin kaupunki, Ville Pitkänen, Pasi Saukkonen, Jussi Westinen)

Ollako vai eikö olla? Keskeiset tulokset tiivistetysti

Eurovaalit Vantaalla 2019 (C4:2019, Janne Piiroinen)

Eurovaalit Vantaalla 2019 tulokset (Excel-muodossa)

Eduskuntavaalit 2019 (C3:2019, Janne Piiroinen)

Eduskuntavaalit 2019 tulokset (Excel-muodossa)

Muuttajat ja Uudenmaan aluetalous (Uudenmaan liiton julkaisuja E219-2019, Seppo Laakso)

Liikunnasta hyvinvointia (C5:2018, Sini-Sofia Hänninen)

Julkaisun kuviot diasarjana

Teknologins utveckling, arbetets förändring och nya utbildningsbehov (C2:2019, Wilhelmina Fröberg, Henrik Lönnqvist)

Muuttoliike Vantaalla 2008–2017 - Ketkä tulevat, ketkä lähtevät (C1:2019, Sanna Ala-Mantila)

Uutiskirjeet

Vantaa lukuina - Tietopalvelun uutiskirje 11.1.2022

Vantaa lukuina - Tietopalvelun uutiskirje 15.9.2021

Vantaa lukuina - Tietopalvelun uutiskirje 18.6.2021

Vantaa lukuina - Tietopalvelun uutiskirje 15.2.2021

Vantaa lukuina - Tietopalvelun uutiskirje 15.12.2020

Vantaa lukuina - Tietopalvelun uutiskirje 2.9.2020

Tietopalvelun uutiskirje 17.6.2020

Tietopalvelun uutiskirje 26.3.2020