Tietoa Vantaan asumisesta ja rakentamisesta

Asuntojen hinnat ja vuokrat ovat jatkaneet tasaista nousuaan

Vuoden 2019 ennakkotietojen mukaan Vantaalla asuntojen hinnat nousivat 1,5 prosenttia vuoden aikana. Hinnat kokivat kuitenkin huiman nousun vuoden viimeisellä neljänneksellä, jolloin asunnosta sai keskimäärin maksaa hieman yli 4 prosenttia enemmän kuin edellisenä neljänneksenä.

Vantaan sisällä hintojen kehityksessä on eroa ja alueellista eriytymistä näkyy kerrostaloasuntojen kohdalla. Ero näkyy selvästi myös hintatasossa, Vantaan kalliimman hintatason alueella sai kerrostaloasunnosta vuonna 2019 maksaa keskimäärin yli 1 000 €/m² enemmän kuin halvemman hintatason alueella.

Vuoden 2018 tietojen mukaan korkein hintataso löytyi Aviapoliksen suuralueelta ja matalimmat hintatasot Hakunilan ja Myyrmäen suuralueilta.

Vantaalla vuokrat ovat nousseet tasaisesti vuodesta 2015 ja vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrien kehitys on ollut kuutoskuntien kärkeä koko tuon ajan. Vuoden 2019 vuokrataso vapaarahoitteisten asuntojen osalta oli Vantaalla pääkaupunkiseudun kunnista matalin, mutta muuhun Suomeen verrattuna selkeästi korkeampi. ARA-asuntojen vuokrien kehitys on ollut hieman maltillisempaa, kuitenkin vuonna 2019 pääkaupunkiseudun kuntien joukosta Vantaan vuokrataso oli korkein. Lue lisää tilastokatsauksesta Asuntojen hinnat ja vuokrat Vantaalla 2018 ja 2019.

Vantaan asuntokanta on kerrostalo- ja omistusasuntovaltainen

Vantaalla oli yhteensä 111 700 asuntoa vuoden 2017 lopussa – verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen asuntokanta kasvoi noin 3 400 asunnolla. Vantaan asuntokanta kasvoi jo toista vuotta peräkkäin suhteellisesti enemmän kuin muissa suurissa kaupungeissa.

Kanta kasvoi kaikilla suuralueilla, Tikkurilan suuralueen asuntomäärän kasvaessa eniten, noin 850 asunnolla. Kivistön asuntomäärän vuosilisäys puolittui viime vuodesta, mutta se on yhä suhteellisesti nopeimmin kasvanut suuralue.

Pitkällä aikavälillä Vantaan asuntokanta on muuttunut kerrostalo- ja vuokra-asuntovaltaisemmaksi, ja erityisesti vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen määrä on ollut viime vuosina voimakkaassa kasvussa. Lue lisää tilastokatsauksesta Asunnot ja asuinolot Vantaalla 2017.

Vantaalle valmistui ennätysmäärä asuntoja

Vuonna 2017 asuntoja valmistui 3 288, mikä oli yli 300 asuntoa edellisvuotta enemmän. Uusista asunnoista kerrostaloasuntoja oli 84 prosenttia. Sekä Tikkurilan että Myyrmäen suuralueiden osuus valmistuneista asunnoista oli noin neljännes.

Rakennuslupia myönnettiin 5 154 asunnon rakentamiseen. Kerrostaloasuntoja luvilla rakennetaan noin 4 500. Uusia asuntoja valmistuu runsaasti myös vuonna 2018, sillä vuonna 2017 aloitettiin 5 050 asunnon rakentaminen. Aloitetut asuinrakennuskohteet ja annetut rakennusluvat painottuvat Kivistön, Myyrmäen ja Tikkurilan suuralueille.

Vuoden 2017 rakentamisesta voit lukea lisää Rakentaminen Vantaalla 2017 -tilastokatsauksesta. Tarkempaa tietoa löydät Excel-muotoisista tilastoista.