Tilasto- ja tutkimustietoa Vantaasta

Kuvituskuva

Näille sivuille on koottu Vantaata ja vantaalaisia koskevaa tilasto- ja tutkimustietoa. Tilastoja on Vantaan ja sen osa-alueiden lisäksi myös Helsingin seudusta ja maan kuudesta suurimmasta kaupungista. Luotettavaa tietoa tarvitaan kaupungin kehityksen seuraamiseen ja se luo pohjan kaupungin päätöksenteolle ja palvelujen suunnittelulle.

Tietoa on saatavissa aihealueittain

Vantaa lyhyesti sivuilta saa yleiskuvauksen Vantaasta ja sen keskeisimmistä avainluvuista. Vantaa alueittain tarjoaa monipuolista tietoutta Vantaan osa-alueista ja aluejaoissa on esitelty kaupungin virallinen aluejako. Tilastot on puolestaan ryhmitelty aihealueittain. Eniten on tietoa väestöstä, asumisesta ja rakentamista sekä työpaikoista ja työssäkäynnistä. Joka kuukausi päivittyviltä Toimintaympäristötiedot sivuilta saa tuoreet väestö-, rakentamis- ja työttömyystiedot. Loput tilastot on koottu muihin tilastoihin, jonka yhteydestä löytyvät myös kaikille avoimet maksuttomat tietokannat. Tilasto- ja tutkimusjulkaisut löytyvät omalta sivultaan.

Tietoa tuotetaan useassa eri paikassa

Tutkimus ja tietopalvelu tiimissä tehdään väestöennusteet, tilastojulkaisuja sekä tutkimuksia. Tiimi huolehtii kunnan väestö- ja rakentamistilastoista, mutta sieltä saa laajemminkin toimintaympäristöä koskevia tietoja, kuten työpaikka- ja työssäkäyntitilastoja. Tietoa tuotetaan myös kaupungin muilla toimialoilla, sillä kukin toimiala vastaa omista tilastoistaan.

Vantaa lukuina - Tietopalvelun uutiskirjeet

Uutiskirjeen keskiössä ovat Vantaata koskevat tilastot, tutkimukset ja julkaisut.

Tilastoja Vantaalta -diasarjassa on väestö-, rakentamis-, työttömyys- ja työllisyystietoja Vantaalta sekä vertailutietoa muihin kaupunkeihin.

Toimintaympäristö -diasarja

Tilastoja Vantaalta (diasarja, päivitetään kuukausittain)

Nuoria ihmisiä kävelemässä.

Väestönmuutosten ennakkotiedot 2021

Vantaan väestönkasvu jäi alhaiselle tasolle (+1 895), koska Vantaa menetti poikkeuksellisen paljon väestöään muualle Suomeen.

Vantaan ruotsinkielisen väestön ennuste 2021

Vantaan ruotsinkielisen väestön määrän ennustetaan jatkavan laskuaan, mutta hieman aiempia vuosia hitaammin.

Työpaikat Vantaalla 2010-2019

Vantaan työpaikat lisääntyivät 1700 työpaikalla, mutta kasvuvauhti hidastui selvästi. Vuonna 2018 työpaikat lisääntyivät 4800:lla ja vuonna 2017 peräti 5500 työpaikalla.

Nainen ja lapsi katsomassa veteen joen rannalla.

Vantaan väestöennuste 2021

Uusi väestöennuste on tehty koko Vantaalle vuosille 2021‒2045 ja Vantaan osa-alueille vuosille 2021‒2031.

Äänestyslippu valmiina pudotettavaksi äänestyslaatikkoon.

Kuntavaalit Vantaalla 2021

Raportissa tarkastellaan kuntavaalien äänestysaktiivisuutta, ehdokasasettelua ja vaalituloksia.

Lisätietoja