Tilasto- ja tutkimustietoa Vantaasta

Kuvituskuva

Näille sivuille on koottu Vantaata ja vantaalaisia koskevaa tilasto- ja tutkimustietoa. Tilastoja on Vantaan ja sen osa-alueiden lisäksi myös Helsingin seudusta ja maan kuudesta suurimmasta kaupungista. Luotettavaa tietoa tarvitaan kaupungin kehityksen seuraamiseen ja se luo pohjan kaupungin päätöksenteolle ja palvelujen suunnittelulle.

Tietoa on saatavissa aihealueittain

Vantaa lyhyesti sivuilta saa yleiskuvauksen Vantaasta ja sen keskeisimmistä avainluvuista. Vantaa alueittain tarjoaa monipuolista tietoutta Vantaan osa-alueista ja aluejaoissa on esitelty kaupungin virallinen aluejako. Tilastot on puolestaan ryhmitelty aihealueittain. Eniten on tietoa väestöstä, asumisesta ja rakentamista sekä työpaikoista ja työssäkäynnistä. Joka kuukausi päivittyviltä Toimintaympäristötiedot sivuilta saa tuoreet väestö-, rakentamis- ja työttömyystiedot. Loput tilastot on koottu muihin tilastoihin, jonka yhteydestä löytyvät myös kaikille avoimet maksuttomat tietokannat. Tilasto- ja tutkimusjulkaisut löytyvät omalta sivultaan.

Tietoa tuotetaan useassa eri paikassa

Tutkimus ja tietopalvelu tiimissä tehdään väestöennusteet, tilastojulkaisuja sekä tutkimuksia. Tiimi huolehtii kunnan väestö- ja rakentamistilastoista, mutta sieltä saa laajemminkin toimintaympäristöä koskevia tietoja, kuten työpaikka- ja työssäkäyntitilastoja. Tietoa tuotetaan myös kaupungin muilla toimialoilla, sillä kukin toimiala vastaa omista tilastoistaan.

Tilastoja Vantaalta -diasarjassa on väestö-, rakentamis-, työttömyys- ja työllisyystietoja Vantaalta sekä vertailutietoa muihin kaupunkeihin.

Toimintaympäristö -diasarja

Tilastoja Vantaalta (diasarja, päivitetään kuukausittain)

Työttömyysaste Vantaalla 31.12.2019

Työttömät Vantaalla 2010−2019

Katsauksessa käsitellään työttömyyden kehitystä Vantaan suuralueilla ja kaupunginosissa. Tilastokeskuksen tietojen mukaan alhaisin työttömyysaste oli Aviapoliksen ja Kivistön suuralueilla.

Lentokentän alue

Työpaikat Vantaalla 2009−2018

Vantaan työpaikat lisääntyivät 4 800 työpaikalla, jota suurempaa kasvu oli vain Helsingissä ja Tampereella vuonna 2018. Kaupan toimiala on suurin työllistäjä, mutta rakennusala on kasvanut eniten.

Nuoria skeittaamassa.

Vantaalaisten nuorten koettu terveys

Syntyperää vahvemmin terveyttä selittävät vapaa-ajan liikunta tai nuoren kokemus taloudellisesta tilanteesta.

Linkki väestöennusteeseen 2020.

Vantaan väestöennuste 2020

Väkiluvun ennustetaan kasvavan edelleen nopeasti, vaikka edellisten vuosien ennätyksellisen suuren väestönkasvun arvioidaan hieman hidastuvan lähivuosina.

Linkki artikkeliin "Digitalisaatio muovaa Vantaan työelämää."

Digitalisaatio muovaa Vantaan työelämää

Tuoreen artikkelin mukaan neljännes Vantaan nykyisistä työpaikoista voi korvautua digitalisaation myötä. Uudet teknologiat, kuten tekoäly- ja robotiikkaratkaisut, voivat automatisoida työtehtäviä.

Lisätietoja