Tilasto- ja tutkimustietoa Vantaasta

Kuvituskuva

Näille sivuille on koottu Vantaata ja vantaalaisia koskevaa tilasto- ja tutkimustietoa. Tilastoja on Vantaan ja sen osa-alueiden lisäksi myös Helsingin seudusta ja maan kuudesta suurimmasta kaupungista. Luotettavaa tietoa tarvitaan kaupungin kehityksen seuraamiseen ja se luo pohjan kaupungin päätöksenteolle ja palvelujen suunnittelulle.

Tietoa on saatavissa aihealueittain

Vantaa lyhyesti sivuilta saa yleiskuvauksen Vantaasta ja sen keskeisimmistä avainluvuista. Vantaa alueittain tarjoaa monipuolista tietoutta Vantaan osa-alueista ja aluejaoissa on esitelty kaupungin virallinen aluejako. Tilastot on puolestaan ryhmitelty aihealueittain. Eniten on tietoa väestöstä, asumisesta ja rakentamista sekä työpaikoista ja työssäkäynnistä. Joka kuukausi päivittyviltä Toimintaympäristötiedot sivuilta saa tuoreet väestö-, rakentamis- ja työttömyystiedot. Loput tilastot on koottu muihin tilastoihin, jonka yhteydestä löytyvät myös kaikille avoimet maksuttomat tietokannat. Tilasto- ja tutkimusjulkaisut löytyvät omalta sivultaan.

Tietoa tuotetaan useassa eri paikassa

Tutkimus ja tietopalvelu tiimissä tehdään väestöennusteet, tilastojulkaisuja sekä tutkimuksia. Tiimi huolehtii kunnan väestö- ja rakentamistilastoista, mutta sieltä saa laajemminkin toimintaympäristöä koskevia tietoja, kuten työpaikka- ja työssäkäyntitilastoja. Tietoa tuotetaan myös kaupungin muilla toimialoilla, sillä kukin toimiala vastaa omista tilastoistaan.

Tilastoja Vantaalta -diasarjassa on väestö-, rakentamis-, työttömyys- ja työllisyystietoja Vantaalta sekä vertailutietoa muihin kaupunkeihin.

Toimintaympäristö -diasarja

Tilastoja Vantaalta (diasarja, päivitetään kuukausittain)

Vantaan väestö 2020/2021 -julkaisu

Vantaan muuttoliikkeessä tapahtui suuria muutoksia vuonna 2020. Poismuuttavien määrä kasvoi selvästi, mikä hidasti väestönkasvua. Myös suomenkielisten nettomuutto kääntyi tappiolliseksi.

Toimintaympäristö -katsaus

Vantaan valtuustokauden 2017-2021 toimintaympäristö -raportti kokoaa yhteen keskeisiä toimintaympäristöön liittyviä kehityskulkuja viime vuosien ajalta.

Tietoa vantaalaisten hyvinvoinnista

Hyvinvointikertomus 2020 on tietopaketti vantaalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä sekä niihin vaikuttavista tekijöistä. Julkaisu on osa Vantaan vuosittaista hyvinvointiraportointia.

Vantaan asukasbarometri 2020

Kyselytutkimuksella selvitettiin nyt toista kertaa vantaalaisten asukkaiden tyytyväisyyttä asumiseen, asuinalueisiin, palveluiden saavutettavuuteen sekä liikkumiseen.

Kaksi naista ja kaksi miestä toimistolla.

Maahanmuuttajien elinolot

Tutkimuksessa on tarkasteltu Vantaalla, Helsingissä ja Espoossa asuvien ulkomaalaistaustaisten työllistymistä, tulotasoa ja asumisen olosuhteita.

Lisätietoja

Ajankohtaista